Hop til indhold

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve 

Administrationen omfatter lån ydet af ministeriet med pant i fast ejendom, lån sikret ved gældsbrev samt lån ydet til institutioner efter finanslovens § 20.86.05.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om rykning af lån, relaksation, indfrielse, mv.:

Udbetaling Danmarks afdeling for administration af tilskud, lån og garantier: Telefon 70 12 13 77 eller mail:
tilskudlaangaranti@stat-atp.dk

Kontaktpersoner i Børne- og Undervisningsministeriet:
Fuldmægtig Hadil Khalidi Habaraduwa Porsfelt, telefon: 20 46 05 45 eller mail: hadil.khalidi.habaraduwa.porsfelt@uvm.dk
Chefkonsulent Pia Nørskov Nielsen, telefon: 33 92 55 54 eller mail: pia.norskov.nielsen@stukuvm.dk
Fuldmægtig Charlotte Krogh, telefon: 20 75 30 17 eller mail: charlotte.krogh@stukuvm.dk

Administration af servitutter

Spørgsmål om tinglyste servitutter mv., herunder aflysning af servitutter i Tingbogen, varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Kontaktperson:
Fuldmægtig Hadil Khalidi Habaraduwa Porsfelt, telefon: 20 46 05 45 eller mail:

Sidst opdateret: 30. juni 2021