Hop til indhold

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve 

Administrationen omfatter lån ydet af ministeriet med pant i fast ejendom, lån sikret ved gældsbrev samt lån ydet til institutioner efter finanslovens § 20.86.05.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om rykning af lån, relaksation, indfrielse, mv.:

Udbetaling Danmarks afdeling for administration af tilskud, lån og garantier: Telefon 70 12 13 77 eller mail:
tilskudlaangaranti@stat-atp.dk

Kontakt Børne- og Undervisningsministeriet

Administration af servitutter

Spørgsmål om tinglyste servitutter mv., herunder aflysning af servitutter i Tingbogen, varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Kontakt Børne- og Undervisningsministeriet

Sidst opdateret: 30. maj 2023