Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til en række uddannelser.

De årlige finanslove fastsætter de bidrag, som kommunerne betaler til staten for elever på frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler. Derudover fastsætter finansloven satser for statens delvise refusion af kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelsen.

På finansloven er der også afsat midler til kompetenceudvikling i folkeskolen frem til og med 2020 som følge af folkeskolereformen. Når regeringen fremsætter sit finanslovforslag, offentliggør vi en oversigt over den forventede fordeling af midlerne mellem kommunerne.

Orienteringsbreve om finanslovforslaget for 2020

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til kommunerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget.

Kommuner (pdf)

Sidst opdateret: 2. oktober 2019