Hop til indhold

Kommunerne refunderer helt eller delvis statens udgifter til en række uddannelser.

De årlige finanslove fastsætter de bidrag, som kommunerne betaler til staten for elever på frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler. Derudover fastsætter finansloven satser for statens delvise refusion af kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelsen. 

Orienteringsbreve om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til kommunerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget.

Kommuner (pdf)

Sidst opdateret: 16. december 2021