Kvartalsvis indberetning

Produktionsskoler skal indberette kvartalsvis elevoplysninger i Elevbasen på ministeriets indberetnings- og brevportalen (indberetning.uvm.dk).

Dette er til brug for orientering af kommunerne om aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne og de forventede bidragsmæssige konsekvenser heraf, dels for kommunerne under et, dels for den enkelte kommune.

Indberetningsfrister
Kvartal Skemaerne skal være ministeriet i hænde senest:
1. kvartal den 10. april
2. kvartal den 10. juli
3. kvartal den 10. oktober
4. kvartal den 10. januar
 
Offentliggørelse af oplysningerne om kvartalsvis indberetning

Kommunalt bidrag 4. kvartal 2016 (xls)

Kommunalt bidrag 3. kvartal 2016 (xls)

Kommunalt bidrag 2. kvartal 2016 (xls)

Kommunalt bidrag 1. kvartal 2016 (xls)

Årsindberetning

Produktionsskolerne skal indberette aktivitetsoplysninger på ministeriets indberetnings- og brevportalen (indberetning.uvm.dk). Aktivitetsoplysningerne består af bl.a. personnummer, navn og årselevandel for hver enkelt deltager, der har gået på produktionsskolen i det bidragspligtige finansår.

Indberetningsfrist

Indberetningsperioden for årsindberetningen af kommunalt bidrag er februar måned. Indberetningen skal være foretaget senest den 28. februar.

Revisorerklæring med forbehold og/eller supplerende oplysninger

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring med forbehold og/eller supplerende oplysninger, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen. Den særlige ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen.

Revisorerklæring (doc)

Vejledning (ppt)

Sidst opdateret: 8. april 2019