Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2018 i forhold til årsrapporten for 2017 (pdf) til de frie skoleområder. Paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2018 for de frie skoleområder kommer på hjemmesiden efterhånden, som de er ajourførte, jf. § 3, Stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler, hvoraf det fremgår:

”Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme. Der er ét paradigme for henholdsvis ”efterskoler”, ”frie fagskoler”, ”frie grundskoler”, ”private gymnasier, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)”, ”kombinerede skoler” og ”produktionsskoler”. 

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.”

Paradigmer til brug for kontering og årsrapport 2018

Vi har tidligere anbefalet, at den enkelte skole tilrettelægger bogføringen for 2018, således at den kan danne grundlag for de angivne noter i paradigmet.

Version 2 af samlet beskrivelse af ændringer i paradigme mv.: Nu med præcisering af egendækning for Private gymnasier.

Frie skoleområder - Samlet beskrivelse af ændringer i paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 i forhold til årsrapporten for 2017 (pdf) 

Efterskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx)

Frie fagskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx)

Frie grundskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx)

Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx)

Kombinerede skoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)   

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx) 

Produktionsskoler

Paradigme og vejledning for årsrapporten 2018 (pdf)

Paradigme for årsrapporten 2018 (docx)

Sidst opdateret: 31. januar 2019