Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i institutionslovgivningen. Indberetning af aktivitet foretages enten elektronisk via system-til-system indberetninger eller som en skriftlig indberetning i de tilfælde, hvor der ikke er systemunderstøttelse.

Ministeriet har udarbejdet tilskudsinstrukser, hvor der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra ministeriet. Find instrukser, revisorerklæringer og øvrige relevante informationer om tilskud nedenfor.

Tilskudsinstruks PG

Ministeriets instruks gælder for udbetaling af tilskud til private institutioner for gymnasiale uddannelser. 

PG-instruks 2018.1 (pdf)

Bilag - enkeltfag (xls)

Ledelses- og revisorerklæringer

Ledelses- og revisorerklæringer samt vejledninger vedrørende både elektroniske aktivitetsindberetning og indberetninger på skemaer for private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Skriftlig indberetning af studieretningstilskud for Græsk/Latin og musikalsk grundkursus

Fleksibelt klasseloft på de gymnasiale uddannelser (skoleåret 2019-2020)

Indberetningsfrister

Der er fire store indberetningsfrister om året:
  • 16. marts for perioden 16. december til 15. marts (1. kvartal)
  • 16. juni for perioden 16. marts til 15. juni (2. kvartal)
  • 16. september for perioden 16. juni til 15. september (3. kvartal)
  • 16. december for perioden 16. september til 15. december (4. kvartal).
Deltidsstudier på gymnasiel supplering (GS) indberettes på følgende datoer:
  • 5. april for perioden 1. januar til 31. marts (1. kvartal)
  • 5. juli for perioden 1. april til 30. juni (2. kvartal)
  • 5. oktober for perioden 1.juli til 30. september (3. kvartal)
  • 5. januar for perioden 1. oktober til 31. december (4. kvartal).

 

Anmeldelse om oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser

Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser, der søger statstilskud i henhold til lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, skal sende et skema til anmeldelse om oprettelse til ministeriet.

Fristen for anmeldelse om oprettelse af private institutioner for gymnasiale uddannelser er den 15. august forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud.

Samtidig med anmeldelsen indbetales 1. rate af depositum på kr. 20.000 til ministeriet.

Deposita indbetales på Reg.nr. 0261 Kto.nr. 4069072232 med angivelse af skolens navn.

Anmeldelsesskema (doc)

Oprettelsesskema (doc)

Sidst opdateret: 8. marts 2019