Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på skolernes indberetning af faktisk aktivitet. Til brug for indberetningen kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger og andre relevante materialer for frie kostskoler.

Revisorerklæringer med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring med forbehold og/eller supplerende oplysninger, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen. Den særlige ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen. 

Revisorerklæringer efterskoler

Revisorerklæringer frie fagskoler

Revisorerklæringer højskoler

Elevstøtte til efterskoleophold

Ministeriet har fastlagt følgende frister:

Kvartal Indberetningsfrist  Udbetaling finder sted senest
1. kvartal den 15. april  den 25. maj
2. kvartal den 15. juli  den 25. august
3. kvartal den 15. oktober  den 25. november
4. kvartal den 4. januar  den 31. januar
  • Indberetningsfristen for korte kurser, herunder sommerkurser, er den 15. oktober. Udbetalingen finder sted den 31. oktober.
  • Korte kurser indberettes som kurser i kvartal 0.

Skolerne skal benytte indberetningsportalen til indberetning og rettelser af elevstøtten.  Retningslinjer for indberetningsportalen findes i ministeriets vejledning til elektronisk indberetning.

Ansøgningsskema

Ansøgning om statslig elevstøtte (doc)

Udvidet indberetningsskema (doc)

Elevstøttetakster

Elevstøttetakster 2019 (xls)

Elevstøttetakster 2018 (xls) 

Ledelses- og revisorerklæring

Ledelses- og revisorerklæring - skoleåret 2018/19 (docx)

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring - statslig støtte 2018/19 (docx)

Kommunalt bidrag på frie kostskoler

Der skal opkræves et kommunalt bidrag til staten for de deltagere, der udløser statstilskud.

Årsindberetning 

Efterskoler og Frie Fagskoler (frie kostskoler) skal indberette aktivitetsoplysninger på ministeriets indberetningsportal.

Aktivitetsoplysningerne består af personnummer og navn for hver enkelt deltager, der har gået på en fri kostskole.

Indberetningsperioden for årsindberetningen af kommunalt bidrag er fra den 5. – 17. september 2019. Indberetningen skal være foretaget senest den 17. september 2019. 

Vejledninger

Vejledning til brug for indberetning af elever fra efterskoler og frie fagskoler (pdf)

Vejledning om kommunalt bidrag 2020 (pdf)

Brev til kommuner (pdf)

Sidst opdateret: 18. september 2019