Ministeriets tilskudsudbetaling er baseret på skolernes indberetning af faktisk aktivitet. Til brug for indberetningen kan du finde indberetningsskemaer, vejledninger og andre relevante materialer for frie kostskoler.

Revisorerklæringer med forbehold og/eller fremhævelser af forhold vedrørende indberetningen

Ministeriet har udarbejdet en særskilt revisorerklæring med forbehold og/eller supplerende oplysninger, som skal benyttes i stedet for den, der dannes i forbindelse med selve aktivitetsindberetningen. Den særlige ledelses- og revisorerklæring udfyldes, hæftes bag på den godkendte aktivitetsindberetning fra indberetnings- og brevportalen, og det hele sendes samlet til styrelsen. 

Revisorerklæringer efterskoler

Revisorerklæringer frie fagskoler

Revisorerklæringer højskoler

Elevstøtte til efterskoleophold

Ministeriet har fastlagt følgende frister:

Kvartal Indberetningsfrist  Udbetaling finder sted senest
1. kvartal den 15. april  den 25. maj
2. kvartal den 15. juli  den 25. august
3. kvartal den 15. oktober  den 25. november
4. kvartal den 4. januar  den 31. januar
  • Indberetningsfristen for korte kurser, herunder sommerkurser, er den 15. oktober. Udbetalingen finder sted den 31. oktober.
  • Korte kurser indberettes som kurser i kvartal 0.

Skolerne skal benytte indberetningsportalen til indberetning og rettelser af elevstøtten.  Retningslinjer for indberetningsportalen findes i ministeriets vejledning til elektronisk indberetning.

Ansøgningsskema

Ansøgning om statslig elevstøtte (doc)

Udvidet indberetningsskema (doc)

Elevstøttetakster

Elevstøttetakster 2018 (xls)

Elevstøttetakster 2017 (xls)

Ledelses- og revisorerklæring

Ledelses- og revisorerklæring - statslig støtte 2017/18 (doc)

Vejledning til ledelses- og revisorerklæring - statslig støtte 2017/18 (pdf)

Sidst opdateret: 13. marts 2019