Hop til indhold

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve samt servitutter

Udbetaling Danmark varetager administrationen af statslån, mens ministeriet varetager administration af tinglyste servitutter.

Administration af statslån samt gælds- og pantebreve

Administrationen omfatter lån ydet af ministeriet med pant i fast ejendom samt lån sikret ved gælds- og pantebreve.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om rykning af lån, relaksation, indfrielse, mv.

Udbetaling Danmark
Hostrupsvej 8
7500 Holstebro

Kontaktpersoner i Udbetaling Danmark:
Nikolaj Rosendal Pedersen, tlf.: 48 31 57 40, e-mail: nrp@atp.dk
Mette Krog-Jensen, tlf.: 23 38 11 90, e-mail: mkg@atp.dk

Kontaktpersoner i Børne- og Undervisningsministeriet:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf.: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk

Administration af servitutter

Spørgsmål om tinglyste servitutter mv., herunder aflysning af servitutter i Tingbogen, varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Kontaktperson:
Fuldmægtig Susanne Winther, tlf.: 33 92 52 12, e-mail: susanne.winther@uvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020