Uddannelsesinstitutioner kan fraspalte dele af institutionen til en eller flere uddannelsesinstitutioner for at få en mere hensigtsmæssig institutionsstruktur. Ved en spaltning overdrager en uddannelsesinstitution dele af sine aktiviteter, aktiver og passiver til en anden uddannelsesinstitution.
Institutioner, der arbejder i retning af en spaltning, bør altid meget tidligt i processen kontakte ministeriet for at sikre en hensigtsmæssig og veltilrettelagt proces op til godkendelsen.

Ansøgningsskema til screening af spaltning (word)

Tilskud til spaltning

Regler for tilskud til spaltning er de samme som tilskud til fusion. 
Læs mere om mulighederne for tilskud til spaltning af institutioner

Sidst opdateret: 10. januar 2020