Hop til indhold

Regeringen har den 16. februar 2020 besluttet, at større ændringer i de institutionelle forhold bør afvente afslutningen af det verserende institutionseftersyn samt den efterfølgende politiske stillingtagen hertil. Beslutningen omfatter offentlige gymnasier, VUC’er og institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Ny praksis for styrelsens sagsbehandling af spaltninger og fusioner

Der vil som følge af regeringens beslutning indtil videre ikke ske godkendelse af fusioner eller spaltninger, medmindre helt særlige forhold gør det nødvendigt. Det kan for eksempel være, hvis en fusion eller spaltning skaber bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder, eller er et nødvendigt alternativ for en økonomisk udfordret institutions udbud.

Pausen for godkendelse af fusioner og spaltninger gælder alle fusioner og spaltninger, der ikke er godkendt af børne- og undervisningsministeren.

STUK opfordrer bestyrelser, der som følge af særlige forhold overvejer fusion eller spaltning, jf. overstående, til at kontakte styrelsen så tidlig som muligt i processen. Der skal fortsat udarbejdes en screeningsansøgning (word).

Godkendelse af institutionsnavne i forbindelse med fusioner og spaltninger

Regeringen har desuden besluttet, at det ved fremtidige navnegodkendelser skal sikres, at institutionernes navne er dækkende og retvisende i forhold til den konkrete institutions aktiviteter. Denne vurdering må ske med udgangspunkt både i institutionens primære udbud og den stedlige placering. Nye institutionsnavne skal desuden være alment genkendelige.

Den nye praksis vedrører ikke nuværende institutionsnavne, men hvor en institution indgår i en fusion eller spaltning, betyder det, at navnet sammen med vedtægten, skal godkendes af børne- og undervisningsministeren. Konkrete forespørgsler vedrørende den nye navnepraksis kan rettes til vedtaegter@stukuvm.dk.

Opdateret 24/02 2020 kl. 13:39

Fusion af uddannelsesinstitutioner betyder, at institutioner samles i en ny juridisk enhed. Der vil derfor altid være tale om én ny institution med fælles målsætninger og én fælles ledelse uanset, om den fusionerede institution har flere uddannelsesretninger og afdelinger placeret på forskellige adresser.

En fusion skal altid godkendes af ministeren.

En fusion kan bestå af institutioner fra den samme sektor – for eksempel en fusion af to almene gymnasier – eller af institutioner fra forskellige sektorer – for eksempel en fusion mellem en erhvervsskole og et alment gymnasium eller en fusion mellem en erhvervsskole og et VUC.

Opdateret 24/02 2020 kl. 13:39

Uddannelsesinstitutioner kan fraspalte dele af institutionen til en eller flere uddannelsesinstitutioner for at få en mere hensigtsmæssig institutionsstruktur. Ved en spaltning overdrager en uddannelsesinstitution dele af sine aktiviteter, aktiver og passiver til en anden uddannelsesinstitution.

En spaltning skal altid godkendes af ministeren. 

 

Sidst opdateret: 3. maj 2024