De nærmere bestemmelser om vedtægter for produktionsskoler er fastsat i bekendtgørelse om standardvedtægt m.v. for produktionsskoler.

Vedtægten skal stemme overens med standardvedtægten, som er obligatorisk og ikke kan fraviges.

Vedtægterne skal godkendes af den kommunalbestyrelse, der helt eller delvis yder grundtilskud til skolen. Vedtægten skal ikke godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Sidst opdateret: 10. januar 2020