Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om tilskud mv. til efterskoler og frie fagskoler, der i kapitel 3 indeholder bestemmelser om vedtægter og i bilag 1 indeholder en standardvedtægt.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolens navn, hjemsted og formål
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelseshabilitet
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
 • Bestyrelsens ansvar
 • Anbringelse af skolens midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for skolens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved oprettelse af en ny skole
 • Ved kombination med en anden skoleform eller ophør af kombination med en anden skoleform, for eksempel en fri grundskole, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution
 • Ved sammenlægning med anden skole eller ved spaltning
 • Ved ændring af skoleform.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Sidst opdateret: 18. januar 2021