Hop til indhold

Kravene til vedtægtens indhold og udformning er reguleret i bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Skolens navn, hjemsted og formål
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelseshabilitet
 • De centrale bestyrelsesopgaver og kompetencer
 • Bestyrelsens ansvar
 • Anbringelse af skolens midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for skolens nedlæggelse og ophør.

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på skolens hjemmeside.

Indskrivning af frihed og folkestyre-kravet

Fra 1. oktober 2018 skal frihed og folkestyre-kravet indskrives i frie grundskolers vedtægt. Dette følger af bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskolers § 5, som er indsat ved ændringsbekendtgørelse nr. 1164 af 25. september 2018. Bekendtgørelserne findes under Regelgrundlag nedenfor.

Ændringen gælder kun for nye frie grundskoler, der ansøger om godkendelse, og for de frie grundskoler, som foretager ændringer i deres vedtægt den 1. oktober 2018 og senere.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets godkendelse.

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal i følgende særlige tilfælde godkende vedtægter og vedtægtsændringer:

 • Ved oprettelse af en ny skole
 • Ved kombination med en anden skoleform, for eksempel en efterskole eller privat gymnasium, hvorved der fremkommer en såkaldt kombineret institution
 • Ved sammenlægning med anden skole eller ved spaltning.

Standardvedtægter udarbejdet af skoleforeningerne

Styrelsen har i forbindelse med vedtægtsbekendtgørelsen godkendt en standardvedtægt udarbejdet af Dansk Friskoleforening og en standardvedtægt udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening. Man kan finde disse standardvedtægter på henholdsvis Dansk Friskoleforenings hjemmeside og Danmarks Privatskoleforenings hjemmeside.

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om skolernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Sidst opdateret: 18. juni 2021