Hop til indhold

De nærmere bestemmelser om vedtægter for forberedende grunduddannelse er fastsat i bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk). Der er i bekendtgørelsens bilag 1 en bindende standardvedtægt, som skal anvendes af institutionerne.

Vedtægten skal blandt andet redegøre for følgende:

 • Institutionens navn og hjemsted
 • Bestyrelsens sammensætning og størrelse
 • Bestyrelsens habilitet 
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Bestyrelsens arbejde
 • Anbringelse af institutionens midler
 • Regler om regnskab og revision
 • Regler for institutionens nedlæggelse og ophør

En vedtægt eller en vedtægtsændring kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside.

Vedtægtsændringer, som kun skal godkendes af institutionens bestyrelse

Institutionens bestyrelse har ansvaret for institutionens vedtægt, herunder for at ændringer i vedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen for skoleformen. Vedtægtsændringer kræver som hovedregel ikke Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) godkendelse.

Vedtægter og vedtægtsændringer, som skal godkendes af STUK

 • Ved oprettelse af en ny institution 
 • Ved etablering eller ophør af en institutions varetagelse af opgaven som institution for forberedende grunduddannelse
 • Ved fusion af to eller flere institutioner
 • Ved spaltning af en institution

Tilsyn med vedtægter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om institutionernes vedtægter opfylder lovgivningens krav til indhold og offentliggørelse.

Sidst opdateret: 23. april 2020