I tjeklisten finder du links til vejledningsteksten, som du også skal gennemgå for at sikre, at skolen opfylder alle krav i vejledningen. Du finder også henvisninger til uddybende informationer. Links til love og regler på retsinformation.dk er samlet under tjeklisten.

Se den fulde vejledningstekst

Nøgleord

Kort beskrivelse

Henvisning

1 Indledning

Formkrav og generelle anvisninger

Afsnit 1.1

(Læs mere i vejledningen)

Skolens skal sikre, at offentligheden enkelt og hurtigt kan indhente lovpligtige oplysninger på skolens hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

2 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Afsnit 2.1

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal oplyse om sit pædagogiske udgangspunkt og praksis på sin hjemmeside.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 2.

Yderligere offentliggørelse

Afsnit 2.2

(Læs mere i vejledningen

Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre al anden information, som er væsentlig for belysning af kvaliteten af institutionens undervisning.

Sådanne grundoplysninger bygger på skolens eget skøn om relevans og væsentlighed.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. § 2, stk. 1, nr. 6.

3 Lov om produktionsskoler

Udslusnings­strategi og samarbejds­aftaler

Afsnit 3.1

(Læs mere i vejledningen)

Den enkelte produktionsskole udarbejder en udslusningsstrategi, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside, hvor samarbejdsaftaler med øvrige uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser også skal kunne findes.

Lov om produktionsskoler § 6, stk. 8.

Målgruppe

Afsnit 3.2

(Læs mere i vejledningen

Produktionsskolen skal i sin annoncering oplyse om målgruppen, og at et produktionsskoleophold ikke er et formelt kompetencegivende undervisningstilbud.

Lov om produktionsskoler § 3 a.

4 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Afsnit 4.1

(Læs mere i vejledningen

Skriftlige undervisningsmiljøvurderinger af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

 

Find værktøjer, vejledning og skabeloner til de enkelte delelementer i undervisningsmiljøvurderingen, der følger af lovens krav (dcum.dk)

Sidst opdateret: 16. juli 2018