Hop til indhold

Folkeskolen bliver stadig mere digitaliseret. Det giver nye muligheder i arbejdet med børn og unges læring og trivsel. Samtidig skærper det opmærksomheden på, hvordan data håndteres og anvendes på undervisningsområdet. Ministeriet har derfor igangsat en konsulentanalyse med henblik på at afdække børn og unge, lærere og forældres kendskab til it-sikkerhed og god dataadfærd.

Analysen skal bidrage med konkrete løsningsforslag, der kan styrke målgruppernes viden om og arbejde med it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik fremadrettet.

Analysen skal ses i forlængelse af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 initiativ 9.1 om digital dannelse og initiativ 7.5 om digital fortrolighed. Analysen forventes offentliggjort 2. kvartal 2018.

Sidst opdateret: 6. juli 2020