Hop til indhold

Danske børn og unge skal kunne skabe kreativt med teknologi og ikke blot være brugere af den. Den teknologiske udvikling går hurtigt, og i takt hermed er der brug for et fornyet fokus på at styrke teknologi i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Handlingsplan for teknologi i undervisningen har to mål:

Mål 1: Danske børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer skal styrkes på alle uddannelsesniveauer – så de kan være med til at skabe fremtidens samfund.

Mål 2: Danmarks styrkeposition i forhold til anvendelsen af it i undervisningen skal fastholdes og fortsat udvikles – vi skal tage hånd om både teknologiens muligheder og faldgruber, så alle bliver så dygtige, som de kan.

Handlingsplanen indeholder fem indsatsområder for at realisere de to mål:

  1. Der er behov for at styrke teknologiforståelse i uddannelsernes mål og indhold, så alle børn, unge og voksne opnår muligheden for at forholde sig kritisk til teknologien og forme den frem for blot at bruge den.
  2. Der er behov for at styrke kompetencer hos lærere, ledere og pædagogisk personale til at bruge it i undervisningen samt undervise i teknologiforståelse
  3. Der er behov for at kvalificere den pædagogiske og didaktiske anvendelse af it i undervisningen
  4. Der er behov for fortsat videreudvikling af en brugervenlig og velfungerende digital infrastruktur
  5. Der er behov for større bevidsthed om dataetik og kvalificeret brug af data om eleverne og deres læring

En rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen og Regeringens Disruptionråd har rådgivet om handlings-planens initiativer.

Styring

Styrelsen for It og Læring koordinerer handlingsplanen.

Sidst opdateret: 26. september 2019