Hop til indhold

Fælles it-standarder kan give bedre rammer for digitalisering og brugen af digitale platforme, læremidler og systemer blandet andet ved at muliggøre udveksling af data.

Som led i initiativ 3.4 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 blev der i efteråret 2017 gennemført henholdsvis en foranalyse og en hovedanalyse vedrørende behovet for datastandarder på ungdomsuddannelsesområdet.

Som en del af gymnasiereformen gennemføres der i foråret 2018 udarbejdelsen af datastandarder på baggrund af overnævnte analyser.

Der er i analyserne afdækket, at der er størst behov for datastandarder i forbindelse med følgende fire processer:

  • elevdeling
  • elevudlån
  • elevflytning
  • booking af skolehjem

Der er i de udviklede standarder tale om administrative data om eleven og dennes tilknytning til institutionerne som for eksempel anmodning om en elevflytning fra afgivende institution, accept af elevflytning fra modtagende institutionen, flyttedato, skoleperiode og kontaktperson. 

Sidst opdateret: 26. maj 2020