Hop til indhold

Ministeriet offentliggjorde i juni 2018 en analyse af markedet for digitale læremidler på ungdomsuddannelser. 

Analysen konkluderer, at der er en velvilje i sektoren til at anvende og udvikle digitale læremidler. Langt de fleste af underviserne giver udtryk for, at de vil anvende digitale læremidler i samme eller højere grad i fremtiden. Leverandørerne er glade for både danskernes velfungerende digitale kommunikation med det offentlige samt den danske digitale infrastruktur, for eksempel UNI-Login. Især udenlandske leverandører mener, at den digitale infrastruktur og danskernes anvendelse af den er en vigtig del af deres overvejelser om at ekspandere til det danske marked. 

Anvendelse af digitale læremidler 

Digitale læremidler anvendes oftest og mest integreret i undervisningen på de erhvervsgymnasiale uddannelser, hvor over 60 procent af de adspurgte undervisere på hhx og 50 procent på htx udelukkende eller primært anvender digitale læremidler i deres undervisning. Det samme er eksempelvis tilfældet for kun 25 procent på stx, hvorimod det på erhvervsuddannelserne gælder for over 40 procent. 

Barrierer for øget anvendelse

Selvom der er velvilje og gode strukturelle forudsætninger, peger analysen stadig på en række barrierer for øget anvendelse og et stærkere marked. Analysen fremlægger ti forslag, der kan medvirke til at styrke markedet og anvendelsen. Forslagene fokuserer blandt andet på at øge markedets størrelse, etablere en national digital læringsportal og forbedre formidlingen af viden om udbuddet af digitale læremidler samt øget dokumentation af effekterne af digitale læremidler.

Fremgangsmåde

Analysen er lavet på baggrund af allerede eksisterende data, en spørgeskemaundersøgelse og interviews med markedets aktører, blandt andet institutioner, forlag og leverandører af platforme. Analysen kortlægger markedet for digitale læremidler, påpeger barrierer og drivkræfter for øget anvendelse af digitale læremidler og fremsætter afslutningsvis forslag til indsatsområder.

Sidst opdateret: 12. september 2019