Hop til indhold

Merete Riisager nedsatte en rådgivningsgruppe for demokratisk dannelse i oktober 2018. Rådgivningsgruppen har siden taget kaldenavnet Rådet for demokratisk dannelse.

Rådet for demokratisk dannelse skal med afsæt i medlemmernes forskellige fagligheder og erfaringer blandt andet debattere situationer, der kan udfordre det demokratisk dannende læringsmiljø, så det bliver belyst analytisk og fordomsfrit.

Formålet er ikke at opnå konsensus eller enighed, men at tilvejebringe et fagligt og holdningsbaseret grundlag for politiske initiativer og konkrete tiltag på institutionerne. Rammerne for rådets arbejde er uddybet yderligere i kommissoriet.

Kommissorium for arbejdet i Rådet for demokratisk dannelse (pdf)

Rådets første opgave har været, at komme med anbefalinger til to fiktive, men dog genkendelige, cases fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, cases som kan udfordre det demokratisk dannende læringsmiljø.

Læs cases og rådets anbefalinger (pdf)

Rådets medlemmer:

 • Kathrine Lilleør (formand)
 • Roula Akkari
 • Maja Bødtcher-Hansen
 • Niddal El-Jabri
 • Yasser Ghanbari
 • Thomas Hoffmann
 • Torben Jakobsen
 • Mikael Jalving
 • Inger Margrethe Jensen
 • Kasper Sand Kjær
 • Gregers Langkilde Madsen
 • Torben Rugberg Rasmussen
 • Birgitte Vedersø
 • Karen West

Dialogdag om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne

Mandag den 28. januar 2019 holder Undervisningsministeriet dialogdag om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne. Her vil blandt andet formand for rådgivningsgruppen for demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne Katrine Lilleør, Bent Melchior, Ahmed Akkari og foreningen Sabaah står for oplæg. 

Find hele programmet her.

 

Oplæg fra dialogdagen

Intro med Simi Jan, Journalist og TV-korrespondent :

Katrine Lilleør, Formand for Rådet for demokratisk dannelse, Sognepræst og ph.d.:

Bent Melchior, tidligere overrabbiner og debattør:

Ahmed Akkari, forfatter og debattør:

Kristina Aamand, forfatter og debattør:

Sandra Soliz, foreningen Sabaah:

Sidst opdateret: 20. februar 2020