Hop til indhold

Gymnasieelever har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det er desuden vigtigt, at skolernes undervisningsmiljø og sociale miljø er med til at fremme elevernes muligheder for at lære og udvikle sig. 

De årlige trivselsmålinger og institutionernes undervisningsmiljøvurderinger, antimobbestrategier og retningslinjer for trivsel skal sikre, at eleverne trives og udvikler sig fagligt.

Årlige trivselsmålinger

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling.

Resultaterne fra målingen bliver brugt til at forbedre elevernes trivsel og skolens læringsmiljø.

Institutionens leder har ansvar for, at institutionen har retningslinjer for trivslen. Målingen fungerer som et pædagogisk og strategisk redskab, der kan identificere og afdække områder af trivslen, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning. 

Undervisningsmiljøvurdering

Ledelsen på den enkelte institution skal sørge for, at institutionen har en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene og det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. 

Vurderingen skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for undervisningsmiljøet. Det skal dog mindst ske hvert tredje år.

Antimobbestrategi

Institutionerne skal også arbejde med at sikre et godt læringsmiljø ved at fastsætte en antimobbestrategi, blandt andet mod digital mobning.

Strategien skal klargøre og præcisere, hvordan skolen forebygger og håndterer mobning.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) rådgiver elever, institutioner og myndigheder om det gode undervisningsmiljø.

DCUM fører også tilsyn med institutionernes arbejde med undervisningsmiljøet.

Retningslinjer for trivsel og fastholdelse

Institutionens leder har ansvar for, at institutionen har retningslinjer for, hvordan den kan nedbringe frafald blandt eleverne.

Der skal også være klare procedurer ved elevers omvalg eller frafald. 

Institutionen skal have tydelige retningslinjer for, hvordan elever, der ikke kan fastholdes i uddannelsen, får vejledning om valg af en anden ungdomsuddannelse.

Det er vigtigt, at vejledningen sker i tæt dialog og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og eventuelt Studievalg.

Sidst opdateret: 11. december 2023