EMU tilbyder undervisere på de gymnasiale uddannelser en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og lærings-materialer på portalens hjemmeside. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaserede undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen.

Formål 

EMU portalen - Danmarks Læringsportal er ministeriets faglige platform som omsætter ministeriets politiske mål og uddannelsesmæssige reformer til praksisrettet materiale indenfor lærings- og uddannelsesområderne.

Målgruppe

De gymnasiale uddannelser på EMU-portalen henvender sig primært til fagprofessionelle (ledelse og undervisere).

Indhold på EMU

EMU indeholder gratis inspirationsmaterialer til brug for un-dervisningen fx korte aktiviteter i undervisningen og korte undervisningsforløb inden for fagenes kernestofområder på de gymnasiale uddannelser.

Derudover formidler EMU vidensbaserede inspirationsmaterialer, som eksempelvis kan være materialer fra Undervisningsministeriets kurser ”Skoleudvikling i Praksis” og ”Faglig udvikling i Praksis”. Det kan være i form af redskaber, didaktiske og pædagogiske metoder samt viden- og forskningsrapporter.

EMU tilbyder brugerne

  • gratis inspirationsmaterialer, der er forankret i praksis, relateret til de faglige mål og som understøtter elevernes motivation for læring.
  • en åben, gratis portal, der medvirker til at fremme vi-dendeling om undervisning og læring.
  • viden og forskning på det gymnasiale område.
Sidst opdateret: 14. december 2018