Hop til indhold

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 27. april 2023 kl. 12. Ansøgningsskemaet sendes til sommerskole@stukuvm.dk

Børne- og Undervisningsministeriet kan tilbyde fem 2.g-elever fra en naturvidenskabelig studieretning på de tre-årige gymnasiale uddannelser at deltage på sommerskole i Grønland. Sommerskolen kaldes Joint Science in Education Project (JSEP). Der tages forbehold for, at finanslovsforslaget godkendes. JSEP er en naturvidenskabelig sommerskole som udspringer fra Joint Committee aftale mellem Denmark, the USA and Greenland. Joint Science in Education Project (JSEP) består af to dele. De første to uger hedder Kangerlussuaq Science Field School (KSFS) og den sidste uge hedder Science Education Week (SciEd). I sommerskolen deltager i alt 20-25 elever fra Grønland, Færøerne, USA og Danmark.

Børne- og Undervisningsministeriet dækker transporten Københavns Lufthavn-Grønland tur-retur samt kursusafgift og ophold i Grønland.

De første to uger finder sted i Kangerlussuaq og i den sidste uge rejser sommerskoleeleverne til Summit Station, en amerikansk forskningsbase.

The Government of Greenland and National Science Foundation (NSF) finansierer JSEP. 

Kangerlussuaq Science Field School (KSFS) (foreløbig dato 28. juni til 14. juli 2023)

KSFS har base i Kangerlussuaq og dagligt tager vi på ture for at besøge ”real scientists”. Forskerne undersøger eksempelvis hvor meget Indlandsisen smelter, hvad der sker med permafrosten og hvordan klimaforandringerne påvirker planter og dyr. Der arbejdes i tværnationale grupper og ud fra møder med forskere og egne undersøgelser skal grupperne forfølge et overordet spørgsmål, som gruppen selv definerer. Der arbejdes i høj grad induktivt og oplevelsesorienteret med ”hands on” og i lav grad med teoretisk lærebogsstof. KSFS har en YouTube konto med videoer produceret af eleverne (youtube.com).

I løbet af de to uger er fokus at lære om og deltage i polarvidenskab og forskning sammen med forskere og undervisere på feltsteder i tundraområdet Kangerlussuaq i det vestlige Grønland. Igennem blandt andet feltture læres om forskellige aspekter af miljøet, herunder indlandsisen randzone, plante- og dyrebiologisk mangfoldighed, akvatiske økosystemer, geomorfologi og geologi og naturlige ressourcer. 

Sommerskoleeleverne bor i mindre sovesale og deler ansvaret for madlavning og rengøring. Field School ledes af Grønland og støttes af Grønlands regering. Dartmouth-fakultetet og kandidatstuderende deltager som lærere og forskningsmentorer.

Science Education Week (foreløbig dato 15. juli til 19. juli 2023)

Direkte i forlængelse af KSFS går turen til Indlandsisen til Summit Station (geosummit.org), som er beliggende i cirka 3.000 meters højde. På Summit Stationen lærer sommerskoleeleverne om klimavidenskab, ishulning, glaciologi og anden videnskab, der udføres af USA og det internationale videnskabssamfund. Rejser til Summit Station er begrænset til forskere, hvorfor denne del af sommerskolen er en sjælden mulighed for lære om indlandsisen på førstehånd.

Se en video lavet af elever og forskere på Summit i 2014 (youtube.com).

Hvem kan søge?

 • Du går i 2.g og er i gang med en naturvidenskabelig studieretning på en uddannelsesinstitution beliggende i Danmark
 • Du interesserer dig for kultur
 • Du synes naturvidenskab er spændende
 • Du er fagligt dygtig til naturvidenskab
 • Du kan fungere i pressede situationer
 • Du besidder gode sociale kompetencer
 • Du er god til engelsk. Det meste af undervisningen foregår på engelsk og man arbejder i grupper med engelsktalende. Der er opsamling på grønlandsk og dansk, men meget af kommunikationen foregår på engelsk.

Formål

 • lære om grønlandsk naturvidenskabelig forskning
 • øge interessen for naturvidenskab
 • motivere til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse efter gymnasiet
 • skabe et internationalt netværk af venskaber, for eksempel til brug ved videre uddannelse
 • styrke engelskkundskaber

Hvordan søges der om sommerskolen i Grønland?

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til sommerskole@stukuvm.dk

Ansøgningsskema (docx)

Har du spørgsmål?

Indholdsmæssige spørgsmål sendes til: Mette Malmqvist, tlf. 33 92 50 23, mette.malmqvist@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 1. august 2023