Hop til indhold

Ansøgningsfrist

Finanslov forslaget afventes inden der kan meldes en eventuel ansøgningsfrist ud.

Børne- og Undervisningsministeriet kan tilbyde fem 2.g-elever fra en naturvidenskabelig studieretning på de tre-årige gymnasiale uddannelser at deltage på sommerskole i Grønland. Sommerskolen kaldes Joint Science in Education Project. Joint Science in Education Project (JSEP) er et internationalt samarbejde mellem Grønland, USA og Danmark.  I sommerskolen deltager 12 elever fra Grønland, tre fra Færøerne og fem fra Danmark.

Børne- og Undervisningsministeriet dækker transporten Københavns Lufthavn-Grønland tur-retur samt kursusafgift og ophold i Grønland.

Sommerskolen finder sted i Kangerlussuaq.

Kangerlussuaq Science Field School (KSFS) (foreløbig dato 27. juni til 11. juli 2022)

KSFS har base i Kangerlussuaq og dagligt tager vi på ture for at besøge ”real scientists”. Forskerne undersøger eksempelvis hvor meget Indlandsisen smelter, hvad der sker med permafrosten og hvordan klimaforandringerne påvirker planter og dyr. Der arbejdes i tværnationale grupper og ud fra møder med forskere og egne undersøgelser skal grupperne forfølge et overordet spørgsmål, som gruppen selv definerer. Der arbejdes i høj grad induktivt og oplevelsesorienteret med ”hands on” og i lav grad med teoretisk lærebogsstof. KSFS har en YouTube konto med videoer produceret af eleverne (youtube.com).

I løbet af de to uger er fokus at lære om og deltage i polarvidenskab og forskning sammen med forskere og undervisere på feltsteder i tundraområdet Kangerlussuaq i det vestlige Grønland. Igennem blandt andet feltture læres om forskellige aspekter af miljøet, herunder indlandsisen randzone, plante- og dyrebiologisk mangfoldighed, akvatiske økosystemer, geomorfologi og geologi og naturlige ressourcer. 

Sommerskoleeleverne bor i mindre sovesale og deler ansvaret for madlavning og rengøring. Field School ledes af Grønland og støttes af Grønlands regering. Dartmouth-fakultetet og kandidatstuderende deltager som lærere og forskningsmentorer. 

Hvem kan søge?

 • Du går i 2.g og er i gang med en naturvidenskabelig studieretning på en uddannelsesinstitution beliggende i Danmark
 • Du interesserer dig for kultur
 • Du synes naturvidenskab er spændende
 • Du er fagligt dygtig til naturvidenskab
 • Du kan fungere i pressede situationer
 • Du besidder gode sociale kompetencer
 • Du er god til engelsk. Det meste af undervisningen foregår på engelsk og man arbejder i grupper med engelsktalende. Der er opsamling på grønlandsk og dansk, men meget af kommunikationen foregår på engelsk.

Formål

 • lære om grønlandsk naturvidenskabelig forskning
 • øge interessen for naturvidenskab
 • motivere til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse efter gymnasiet
 • skabe et internationalt netværk af venskaber, for eksempel til brug ved videre uddannelse
 • styrke engelskkundskaber

Hvordan søges der om sommerskolen i Grønland?

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til sommerskole@stukuvm.dk

Ansøgningsskema (docx)

Har du spørgsmål?

Indholdsmæssige spørgsmål sendes til: Mette Malmqvist, tlf. 33 92 50 23, mette.malmqvist@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 22 timer siden