Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet 

Obs: Ansøgningsfristen udløb den 5. marts 2024 kl. 12, og deltagelse i sommerskolen 2024 i Grønland kan derfor ikke længere søges.

Børne- og Undervisningsministeriet kan tilbyde fem 2.g-elever fra en naturvidenskabelig studieretning på de treårige gymnasiale uddannelser at deltage på sommerskole i Grønland. Sommerskolen kaldes Joint Science in Education Project (JSEP). JSEP er en naturvidenskabelig sommerskole som udspringer fra Joint Committee aftale mellem Denmark, USA og Grønland. I sommerskolen deltager i alt 20-25 elever fra Grønland, USA og Danmark.

Børne- og Undervisningsministeriet dækker transporten Københavns Lufthavn-Grønland tur-retur samt kursusafgift og ophold i Grønland. Desuden finansierer The Government of Greenland og National Science Foundation (NSF) JSEP.

Den første del af turen finder sted i Kangerlussuaq og nogle dage i den sidste uge rejser sommerskoleeleverne til Summit Station, en amerikansk forskningsbase. Antallet af dagene på Summit Station afhænger af de konkrete forhold på stationen i perioden, men vil sandsynligvis være et sted mellem en til tre dage. 

Joint Science Education Project (JSEP) (foreløbig dato 27. juni til 18. juli 2023)

JSEP har base i Kangerlussuaq og dagligt tages på ture med forskere. Forskerne undersøger eksempelvis hvor meget Indlandsisen smelter, hvad der sker med permafrosten og hvordan klimaforandringerne påvirker planter og dyr. Der arbejdes i tværnationale grupper og ud fra møder med forskere og egne undersøgelser skal grupperne forfølge et overordet spørgsmål, som gruppen selv definerer. Der arbejdes i høj grad induktivt og oplevelsesorienteret med ”hands on” og i lav grad med teoretisk lærebogsstof. JSEP har en YouTube konto med videoer produceret af eleverne (youtube.com)

I løbet af de godt to uger er fokus at lære om og deltage i polarvidenskab og forskning sammen med forskere og undervisere på feltsteder i tundraområdet Kangerlussuaq i det vestlige Grønland. Igennem blandt andet feltture læres om forskellige aspekter af miljøet, herunder indlandsisen randzone, plante- og dyrebiologisk mangfoldighed, akvatiske økosystemer, geomorfologi og geologi og naturlige ressourcer. 

Sommerskoleeleverne bor i mindre sovesale og deler ansvaret for madlavning og rengøring.

Endvidere går turen til indlandsisen til Summit Station (geosummit.org), som er beliggende i cirka 3.000 meters højde. På Summit Stationen lærer sommerskoleeleverne om klimavidenskab, ishulning, glaciologi og anden videnskab, der udføres af USA og det internationale videnskabssamfund. Rejser til Summit Station er begrænset til forskere, hvorfor denne del af sommerskolen er en sjælden mulighed for lære om indlandsisen på førstehånd.

Se en video lavet af elever og forskere på Summit i 2014 (youtube.com)

Hvem kan søge?

 • Du går i 2.g og er i gang med en naturvidenskabelig studieretning på en uddannelsesinstitution beliggende i Danmark
 • Du interesserer dig for kultur
 • Du synes naturvidenskab er spændende
 • Du er fagligt dygtig til naturvidenskab
 • Du kan fungere i pressede situationer
 • Du besidder gode sociale kompetencer
 • Du er god til engelsk. Det meste af undervisningen foregår på engelsk og man arbejder i grupper med engelsktalende. Der er opsamling på grønlandsk og dansk, men meget af kommunikationen foregår på engelsk.

Formål

 • lære om grønlandsk naturvidenskabelig forskning
 • øge interessen for naturvidenskab
 • motivere til at vælge en naturvidenskabelig uddannelse efter gymnasiet
 • skabe et internationalt netværk af venskaber, for eksempel til brug ved videre uddannelse
 • styrke engelskkundskaber

Hvordan søges der om sommerskolen i Grønland?

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til sommerskole@stukuvm.dk

Ansøgningsskema til sommerskolen i Grønland (docx)

Sidst opdateret: 6. marts 2024