Hop til indhold

Fra 2022 gælder nye regler, når en gymnasial eksamen suppleres via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende. Det betyder, at karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når der søges optagelse på en videregående uddannelse.

Reglerne gælder kun for gymnasiale eksamener (hhx, htx, stx, hf, højere forberedelseseksamen eller eux) eller beviser for eux 1 del, der er opnået den 1. maj 2022 eller senere.

Nedjustering finder sted, hvis

  • den gymnasiale eksamen og suppleringsfag er afsluttet den 1. maj 2022 eller senere, og
  • der suppleres med fag, der er specifikke adgangskrav til den konkrete videregående uddannelse, der søges optagelse på, og
  • karaktererne fra suppleringsfagene trækker karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen ned.

Genberegningen sker automatisk af det digitale eksamensbevis, når der søges optagelse på en videregående uddannelse. 

 

Sidst opdateret: 1. august 2023