Hop til indhold

Fortrolighed

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for institutioner, myndigheder og andre ikke må oplyse om, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse. I medfør af fortroligheden vil dit navn og dine kontaktoplysninger kun forblive kendt af styrelsen.

LÆS DETTE, INDEN DU AFGIVER OPLYSNINGER VIA WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN!

Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indleder en tilsynssag med en institution på baggrund af en henvendelse fra en whistleblower, må styrelsen hverken meddele institutionen whistleblowerens identitet, indholdet af whistleblowerens henvendelse, eller at sagen er indledt som følge af en whistleblowerhenvendelse. Whistlebloweren kan dog give hel eller delvis tilladelse til, at styrelsen orienterer institutionen herom.

Hvis du har tænkt dig at give styrelsen oplysninger om en institution via whistleblower-ordningen, skal du under alle omstændigheder være opmærksom på følgende:

Selvom styrelsen ikke må fortælle institutionen, at en tilsynssag er indledt på grund af en whistleblowerhenvendelse, vil institutionen måske alligevel kunne regne ud, at sagen er startet, fordi styrelsen har modtaget en sådan henvendelse.

Det skyldes, at en institution i alle andre tilfælde som udgangspunkt har krav på at blive gjort bekendt med, hvorfor styrelsen har indledt en tilsynssag.

Hvem der har henvendt sig, og hvad henvendelsen nærmere går ud på, vil det typisk være betydeligt vanskeligere for en institution at gætte sig til, og styrelsen videregiver som nævnt ikke disse oplysninger til institutionen uden whistleblowerens tilladelse.

Sidst opdateret: 4. marts 2020