Hop til indhold

De retningsgivende mål skal sætte retning for institutionernes kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og sætte fokus på de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Opfølgning og konkrete mål

Institutionernes kvalitetsarbejde skal omfatte og relateres til de retningsgivende mål for uddannelserne. Målene skal give ledelsen og lærerne på de enkelte institutioner bedre muligheder for at udvikle skolerne og undervisningen i overensstemmelse med de lokale vilkår. Derfor skal institutionerne fastlægge egne konkrete mål for kvalitet og resultater i uddannelserne, samtidig med at institutionerne forpligtes til skriftligt at følge op herpå via årlige selvevalueringer og opfølgningsplaner.

Sidst opdateret: 11. december 2023