Hop til indhold

Læringskonsulenternes rådgivning bidrager til kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygning gennem skolens ledelse med afsæt i skolens lokale udfordringer. I rådgivningsforløbene samarbejder læringskonsulenter og skoler forandringsteoretisk med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og lovende praksis. 

Et rådgivningsforløb

Indledningsvis udarbejder skolen og læringskonsulenterne sammen en analyse og afdækning af skolens nuværende situation samt kortsigtede og langsigtede mål. På den baggrund formuleres en beskrivelse af den ønskede forandring, indsatser samt planer for efterfølgende forankring.

Læringskonsulenterne rådgiver skolen gennem hele forløbet og forventes at være i kontakt med skolen cirka en gang om måneden. Der er altid to læringskonsulenter tilknyttet et rådgivningsforløb.

I rådgivningsforløbene tager læringskonsulenterne sammen med skolerne udgangspunkt i skolernes kontekst for dernæst at se dem  i sammenhæng med de enkelte retningsgivende mål:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
Sidst opdateret: 30. januar 2024