Hop til indhold

Læringskonsulenterne samarbejder med skoler om kvalitetsudvikling gennem rådgivningsforløb af forskellig varighed.

Udgangspunktet for rådgivningsforløbet er de mål, der skal sætte retning for de gymnasiale uddannelsers kvalitetssikring og udvikling i forhold til eleverne.

De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
Sidst opdateret: 13. april 2021