Læringskonsulenterne samarbejder med skoler om kvalitetsudvikling gennem rådgivningsforløb af forskellig varighed.

Udgangspunktet for rådgivningsforløbet er de mål, der skal sætte retning for de gymnasiale uddannelsers kvalitetssikring og udvikling i forhold til eleverne.

De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse.
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.
Sidst opdateret: 10. januar 2020