Læringskonsulenterne har:

 • erfaringer fra skoleledelse, pædagogisk ledelse, teamledelse, projektledelse og undervisning indenfor de gymnasiale uddannelser: stx, hhx, hf og htx.
 • arbejdet eller arbejder med skoleudvikling i gymnasieskolen, for eksempel nye undervisningsformer, didaktisk og pædagogisk udvikling, tilrettelæggelse af en anderledes skolehverdag og gymnasial skoleudvikling.

Fem af læringskonsulenterne er fuldtidsansatte i ministeriet, mens de resterende fire er i en kombinationsstilling, hvor de både arbejder på en uddannelsesinstitution og i ministeriet. Den fagspecifikke viden vil fortsat være fagkonsulenternes område, og de gymnasiale læringskonsulenter vejleder derfor ikke direkte i relation til fag og fagspecifik undervisning.

Kontakt læringskonsulenterne

 • Susanne Rydahl Torp (Tlf. 61884714)
 • Paul Bridgwater (33925513)
 • Esben Juste (24975966)
 • Mette Møller Jørgensen (33925965)
 • Eldin Basic (33925069)
 • Susanne Blegvad Danielsen (33925070)
 • Rune Valentin Gregersen (24975967)
 • Mette Kjær Petersen (24976319)
 • Mathias Egholm (33925436)

For at høre mere eller tale om mulighederne for et konsulentbesøg kan læringskonsulenterne kontaktes ved henvendelse til:
Susanne Rydahl Torp: susanne.torp@uvm.dk.

Sidst opdateret: 10. januar 2020