Hop til indhold

Indbydelse til fyraftensmøder om klasseledelse i gymnasiet, den 3. og den 12. marts.

Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, udgivet tre publikationer om klasseledelse i gymnasiet i serien Viden Om.

På dette fyraftensmøde vil vi præsentere publikationerne, som blandt andet indeholder et vidensnotat og et udviklingsredskab til brug for lærere og ledere, der har et ønske om at stille skarpt på klasseledelsespraksis.

Derudover vil deltagerne få mulighed for både at videndele om deres hidtidige erfaringer med at sætte fokus på klasseledelse og at inspirere hinanden til at tage fat på et udviklingsforløb om klasseledelse på skole- eller klasseniveau.

Fyraftensmøderne afholdes tirsdag den 3. marts på Det Internationale Gymnasium, Niels Brock, Linnésgade 2, 1361 København K og torsdag den 12. marts på Viby, Aarhus Handelsgymnasium.

Temadag om Virtuel Undervisning – Borupgaard Gymnasiums, den 9. marts

På stx/hhx/htx og hf er der mulighed for at 20% af undervisningen i de enkelte fag/hold afvikles som virtuel undervisning. Temadagens formål er at give skolerne inspiration til, hvordan virtuel undervisning kan benyttes i skolernes didaktiske og pædagogiske arbejde.

Dagen vil indeholde oplæg fra forskere, eksempler på lovende praksis og videndeling mellem skolerne. Der er fokus på, hvordan erfaringer fra “blended learning“ og “e-læring” kan bruges, og hvad skolerne skal være opmærksom på, når den almindelige undervisning erstattes med virtuel undervisning.

Tilmelding til arrangementet via dette link (www.conferencemanager.dk)

Invitation til regionale hf-netværksmøder, den 11., den 19. og den 25 marts

Fokus på møderne er praksisnær erfaringsudveksling og vil primært tage form af sparring. Hf-netværksmøderne finder sted i tidsrummet klokken 10:00 – 15:00, inklusiv morgenkaffe fra klokken 9:30 - 10, på følgende skoler:

Sidst opdateret: 27. februar 2020