Hop til indhold

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er blevet tilbudt at deltage i halvårlige netværksmøder. Netværkene består typisk af fire til otte skoler af samme uddannelsestype.

Formålet med netværksmøderne er at videndele om de konkrete implementeringsopgaver, skolerne møder i praksis.  Det sker med udgangspunkt i temaer, der blandt andet er blevet formidlet på de landsdækkende SIP-konferencer.

Målgruppen for implementeringsnetværkene er primært skoleledelser og andre medarbejdere, som er centralt placeret i forhold til det konkrete tema. Læringskonsulenterne indkalder til og faciliterer møderne. Skolerne kan tilmelde op til tre personer fra gang til gang. Det er hensigtsmæssigt, at der er mindst en gennemgående deltager for at skabe bedst mulig kontinuitet i netværket.

HF-netværksmøder

Foruden de faste skolenetværk arrangerer læringskonsulenterne efter behov regionale netværksmøder for gymnasier, der udbyder 2-årigt HF. Formålet med de regionale HF-netværksmøder er videndeling om de særskilte implementeringsopgaver, der vedrører reformen af det 2-årige HF.

Sidst opdateret: 30. januar 2024