Hop til indhold

Forsøgene med læreplaner og prøveformer sigter mod øget målstyring og større frihedsgrader til fagligt samarbejde og studieretningstoning, ligesom der er fokus på elevernes innovative og skabende kompetencer.

For flere af fagene er det desuden et mål at skabe bedre sammenhæng mellem indhold, didaktik og prøveform.

Oversigt over forsøgene

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Målet med forsøget er at betone den produktive side af danskfaget, hvor eleverne er skabende. I den mundtlige prøve indgår et produkt, som eleven har udarbejdet i uddannelsestiden, og som gøres til genstand for en danskfaglig analyse.

Desuden er formålet at afdække, hvordan faget gennem et øget fokus på produktorienterede arbejdsformer kan
støtte op om den kompetenceudvikling, der er særligt kendetegnende for htx-uddannelsens profilfag.

Dansk A – forsøgslæreplan (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Målet med forsøget er at afprøve eksamensformer, der skaber bedre betingelser for at inddrage såvel oversatte tekster og perspektivtekster som – i bredere forstand – kulturstof i forbindelse med prøven, jf. de faglige mål i begge fag.

Forsøget omfatter det ene eller begge fag efter skolens valg.

Græsk A – forsøgslæreplan (pdf)

Latin A – forsøgslæreplan (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Målet med forsøget er at afprøve, om et eksplicit fagligt mål i læreplanen vedr. udvikling af innovative kompetencer i kombination med muligheden for at arbejde problem- og anvendelsesorienteret i psykologiundervisningen vil få indflydelse på elevernes evne til at kunne afgrænse og formulere konkrete problemstillinger samt undersøge og foreslå innovative løsninger på dem.

Desuden er målet at afdække, i hvilket omfang feltarbejdet i forbindelse med den problembaserede innovative tilgang øger elevernes evne og motivation til at arbejde fagligt med konkrete problemstillinger. Endelig er formålet at afprøve mundtlig gruppeprøve i psykologi.

Psykologi B – forsøgslæreplan (pdf)

Psykologi B – vejledning til forsøgslæreplan (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Målet er at afprøve, hvilken virkning det har for undervisning og prøve, at innovative kompetencer indgår eksplicit som et fagligt mål. Vil det øge elevernes evne til at tænke nyt og løsningsorienteret til glæde for andre? Vil det motivere eleverne på en ny måde?

Målet er desuden, at afprøve mundtlig gruppeprøve både generelt i samfundsfag og i relation til opfyldelse af et fagligt mål om innovation.

Samfundsfag B – forsøgslæreplan (stx) (pdf)

Samfundsfag B – forsøgslæreplan (htx) (pdf)

Samfundsfag B - vejledning til forsøgslæreplan (stx) (pdf)

Samfundsfag B - vejledning til forsøgslæreplan (htx) (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Forsøgslæreplanen er bygget op omkring produktudvikling som undervisningsprincip, og prøveformen er en projektprøve.

Målet med forsøget er at afprøve, om disse nye elementer giver bedre muligheder for at anvende faget i stx, hf og hhx, fx for skoler, der deltager i Science Cup og lignende.

Teknologi C i stx, hf og hhx (pdf)

Opdateret 16/02 2017 kl. 12:14

Målet er at afdække, om et tydeligere problembaseret læringsprincip kan styrke elevernes studiekompetencer og faglige kompetencer. Ligeledes skal forsøget afprøve muligheden for, at skolerne kan tone kernestoffet, så det bedre knytter an til de andre fag i en studieretning.

Endelig er det et mål at afprøve en ny prøveform baseret på elevernes portfolio fra undervisningen.

Forsøget omfatter virksomhedsøkonomi B og A og kan eventuelt – efter skolens valg – kombineres med et eller flere af fagene erhvervsret C, finansiering C/B og organisation C.

Virksomhedsøkonomi A – forsøgslæreplan (pdf)

Virksomhedsøkonomi B – forsøgslæreplan (pdf)

Erhvervsret C – forsøgslæreplan (pdf)

Finansiering B – forsøgslæreplan (pdf)

Finansiering C – forsøgslæreplan (pdf)

Organisation C – forsøgslæreplan (pdf)

Sidst opdateret: 11. december 2023