Hop til indhold

Den stigende søgning til de gymnasiale uddannelser og udviklingen i ungdomskulturen har ført til større spredning i elevernes/kursisternes forudsætninger og i deres tilgang til undervisningen. Det har givet lærerne nye udfordringer, når de tilrettelægger undervisningen. Klasserumskulturen kan ikke tages for givet, men udfordres og skal derfor nytænkes.

Ministeriet ønsker at skaffe mere sikker, kvalificeret og fokuseret viden om, hvilke forhold der styrker klasseledelsen, klasserumskulturen og elevernes læringsfællesskaber.

Målet med dette udviklingsprojekt er at styrke klasseledelsen og inddragelsen af eleverne/kursisterne, så de oplever undervisningen som motiverende og engagerende samt klassefællesskabet som en drivkraft i læringen. I projektet vil der være fokus på klasserummet som et læringsfællesskab/en læringskultur, hvor alle elever/kursister lærer noget, understøttes og udfordres. Der vil desuden være fokus på elev-/kursistinddragelse/involvering, medbestemmelse, motivation og oplevelse af mening med uddannelsen.
Erfaringen fra de hidtidige undersøgelser giver et foreløbigt billede af, hvilke faktorer der kan have en positiv effekt. Disse undersøgelser kan bruges som inspiration til skoler, som ønsker at arbejde videre med klasseledelse og klasserumskultur.

Netværksskolen VUC Aarhus har oprettet en hjemmeside, hvor du løbende kan finde informationer om tidsplan for forsøget, skolernes udviklingsprojekter og evalueringer af forsøgene.
Besøg hjemmesiden her.

Undersøgelserne peger på, at væsentlige indsatsområder er følgende:

  • øget samarbejde mellem lærerne om den enkelte klasse
  • rammesætning af undervisningen med balance mellem faste rammer og lærerstyring og elev-/kursistinddragelse
  • tydeliggørelse af forventningerne til eleverne/kursisterne
  • styrket elev/kursist - lærerrelation
  • redefinering af lærerrollen, så lærerne bliver bedre rustet til at håndtere de nye udfordringer i klasserummet.
Sidst opdateret: 11. december 2023