Hop til indhold

Styrkelse af den Faglige-Pædagogiske Ledelse (FPL) på de gymnasiale uddannelser.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afsluttede i november 2019 projektet ”Faglig-Pædagogisk Ledelse på de gymnasiale uddannelser”.

Projektets mål er at styrke den pædagogiske ledelse med et konkret feedback-koncept for udviklingssamtaler mellem ledere og undervisere baseret på valide data om lærernes undervisningspraksis. 

FPL-projektet er en del af styrelsens kvalitetsinitiativer som skal bidrage til en effektiv implementering af gymnasiereformen.

For at sikre bedre udnyttelse af allerede eksisterende aktiviteter på skolerne blev projektet rettet mod indholdet i medarbejderudviklingssamtaler, både de individuelle (MUS) og de gruppe-/teambaserede (GRUS). Målet er at styrke den didaktiske refleksion om kerneopgaven i målrettede MUS/GRUS.

FPL-projektet er konkrete didaktiske redskaber og teknikker der er afprøvet på pilotskoler. Efter afprøvningen foreligger der anbefalinger til, hvordan feedbackkonceptet kan implementeres på alle gymnasieskoler.

Projektet og afprøvningen er eksternt evalueret. Den afsluttende evalueringsrapport fremhæver følgende om projektets virkninger:

  • Den faglige pædagogiske ledelse er styrket på de deltagende skoler
  • Aktionsplanen, som grundlag for observation og faglig-didaktisk samtale, udgør et fælles tredje, som skaber ligeværdighed mellem leder og lærer
  • Lederen har fået legitim adgang til klasselokalet og øger derved nærhed til undervisningen
  • Aktionsplanernes fokus på eksperimenter og efterfølgende sparring bidrager til udvikling af undervisningspraksis
  • Lederens nærhed til undervisningen bidrager til skoleudvikling, og giver øgede muligheder for at prioritere beslutninger rigtigt i forhold til praksis 
  • FPL-projektet etablerer på skolerne et fælles sprog om didaktik, som ikke førhen har været så tydeligt
  • Det fælles sprog bidrager til udvikling af professionelle læringsfællesskaber, hvor didaktikken er genstand for diskussioner.

Alle deltagende pilotskoler har i en særskilt rapport direkte til STUK tilkendegivet, at de – i forskellig form – vil fortsætte med projektets design for MUS/GRUS. 

Sidst opdateret: 11. december 2023