Hop til indhold

Projektet drejer sig om fagene dansk, matematik og engelsk. Målet er at opnå indsigt i og forståelse af, hvad eleverne bringer med sig fra grundskolen, og hvordan man bedst udnytter dette i det videre arbejde. For at alle gymnasieegnede elever/kursister skal kunne udvikle sig optimalt, er det vigtigt at udnytte og bygge videre på den faglighed, de bringer med sig fra grundskolen. Det er en forudsætning for elevernes faglige udvikling, at de kender og forstår de krav, der stilles til dem i de gymnasiale uddannelser. I arbejdet med at styrke den faglige overgang mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser skal der således være fokus på følgende:

  • at opbygge et veldefineret vidensgrundlag om elevernes faglige og studiemæssige kompetencer og udfordringer, når de starter i de gymnasiale uddannelser
  • at udvikle progression fra grundskole til gymnasiale uddannelser i elevernes evne til abstraktion og til at håndtere større stofmængder
  • at etablere tætte lærersamarbejder mellem lærerne i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser
  • at udvikle metoder til at håndtere spredning i elevforudsætninger, så alle elever kan få det bedst mulige udbytte af den indledende gymnasiale undervisning.

Det er i den forbindelse vigtigt at afdække, hvornår elevens vanskelighed ved overgangen knytter sig til indholdet, og hvornår den knytter sig til undervisnings- og arbejdsformen. Der er her brug for fagdidaktiske overvejelser, som kan medvirke til, at undervisningen i begyndelsen af 1.g begynder der, hvor grundskolen slutter.

Netværksskolen Tørring Gymnasium har oprettet en hjemmeside, hvor du løbende kan finde informationer om tidsplan for forsøget, skolernes udviklingsprojekter og evalueringer af forsøgene. Besøg hjemmesiden.
Sidst opdateret: 11. december 2023