Hop til indhold

Ministeriet vil gerne blive klogere på, hvordan elevernes samlede studie- og fordybelsestid kan tilrettelægges mere effektivt, så der opnås en positiv effekt på elevernes læring. Hvordan kan elevernes tid optimeres på almindelige skoledage, på årsplan og i eksamenstiden?

Udgangspunktet for FoUprojektet var forslag fra en UVM-arbejdsgruppe ”Alternativ planlægning af den samlede studie- og eksamenstid”, 2014. Arbejdsgruppen identificerede tre udfordringer i relation til fordelingen af elevernes arbejdsbelastning hen over skoleåret; undervisningen er samlet på kun 33 uger, 1. og 2. årseleverne har for lidt at lave i eksamensperioden, og alle oplever stor ekstra belastning op til karaktergivning. 

9 skoler, repræsenterende de fire gymnasiale uddannelser, deltog i skoleåret 2015/16 med forskellige projekter. Skolerne afprøvede følgende:

  1. at dele af elevernes skriftlige arbejde og de større opgaver rykkes ind i undervisningen
  2. en strammere styring af de flerfaglige forløb
  3. central styring og optimering af de daglige skemaændringer
  4. undervisning/struktureret læring på væsentligt flere dage i eksamensperioden.

Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen 2016 har udpeget området som et særligt fokusområde.

Sidst opdateret: 2. august 2023