Forstå trivselsmålingen på 1 minut

Det er vigtigt at alle elever trives. Derfor er bedre elevtrivsel et af målene i gymnasiereformen. Det indebærer nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser en gang årligt. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel. Trivselsmålingen vil ligge i november og december hvert skoleår. 

Tidsperiode

1. november: Indsamling starter

21. december: Indsamling slutter

7. januar: Seneste indberetning af data til Styrelsen for It og Læring

28. februar: Data skal være slettet ved leverandør eller skole.

Databeskyttelse

Skolerne er dataansvarlige i forbindelse med indsamling af oplysninger i trivselsmålingen. Trivselsmålingen skal indsamles som en statistisk undersøgelse. Det betyder at elevens lærere og andre, der arbejder med eleverne, ikke må have adgang til de enkelte elevers besvarelser, men alene til elevernes samlede svar på klasse- og institutionsniveau.

 

Indberetning af data fra trivselsmålingen for uddannelser, der ikke er forpligtet til at gennemføre den, fx Hf-enkeltfag og IB

Institutionerne kan vælge, at elever på uddannelser, der ikke er omfattet af den lovpligtige nationale trivselsmåling, fx Hf-enkeltfag og IB, alligevel gennemfører trivselsmålingen. Institutionerne er dermed heller ikke forpligtet til at indberette disse data til Styrelsen for It og Læring. Såfremt skolen ønsker at videregive data til Styrelsen for It og Læring, for derefter at få data udstillet i datavarehuset, herunder i nøgletalsvisninger, så kan det lade sig gøre, hvis følgende er opfyldt:

  • Eleverne skal være oplyst om, at det ikke er obligatorisk for deres uddannelse at besvare trivselsmålingen
  • Eleverne skal være oplyst om, at data videregives til STIL til statistisk brug

Desuden skal skolens øvrige pligter som dataansvarlige, herunder oplysningspligten, fortsat være iagttaget.

Sidst opdateret: 14. marts 2019