Hop til indhold

Samarbejdet mellem det grønlandske Departement for Uddannelse og Børne- og Undervisningsministeriet omfatter gensidig udveksling af censorer. Udvekslingen bidrager til den faglige kontakt mellem de grønlandske og de danske gymnasiale uddannelser.

Samarbejdet er beskrevet i Samarbejdsaftalen mellem Departement for Uddannelse og ministeriet (2015).

Læs samarbejdsaftalen (pdf).

Grønland

Opdateret 06/09 2022 kl. 12:31

Departement for Uddannelse beskikker censorer til skriftlig censur. Departement for Uddannelse retter direkte henvendelse til censorerne, også danske, herunder om praktiske forhold i forhold til bedømmelsen. Udpegningen sker i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Kontor for Prøver, Eksamen og Test og Gymnasiekontoret).

I forbindelse med censur af større skriftlige opgaver og studieretningsprojekter indstiller fagkonsulenterne censorer til opgaven i samarbejde med Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Censorerne beskikkes af Departement for Uddannelse.

For de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner gælder, at udgiften til skriftlig censur indgår i Gymnasiefællesskabets udligningsordning efter retningslinjerne, som er beskrevet på Gymnasiefællesskabets hjemmeside (gymnasiefaellesskabet.dk).

For erhvervsgymnasiale uddannelsesinstitutioner gælder, at udgifterne indberettes til Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers censorbank efter retningslinjerne i vejledningen til censorbanken.

Opdateret 06/07 2020 kl. 10:41

Når danske censorer medvirker til mundtlige prøver i Grønland, afholder de grønlandske gymnasieskoler rejse- og opholdsudgifter til og fra København for de danske censorer. 
De øvrige censorudgifter herunder arbejdstid, rejsetid og time/dagpenge afholdes af censors hjemskole.

For de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner gælder dog, at udgiften til arbejdstid anvendt ved mundtlige prøver kan indgå i Gymnasiefællesskabets censorbanks udligningsordning på samme måde som censur af besvarelser fra danske institutioner, selvom de grønlandske skoler ikke er med i ordningen. Rejsetid til og fra lufthavnen i Kastrup samt arbejdstid kan medregnes, dog ikke rejsetid mellem Danmark og Grønland.

Læs mere på Gymnasiefællesskabets hjemmeside.

 

Opdateret 21/09 2018 kl. 08:58

Når grønlandske censorer medvirker ved mundtlige prøver i Danmark, afholder Departement for Uddannelse al rejse- og opholdsudgift for grønlandske censorer, der rejser til Danmark. 

De øvrige censorudgifter herunder arbejdstid, rejsetid og time/dagpenge afholdes af censors hjemskole.

Departement for Uddannelse anmoder altså i visse tilfælde i sommerterminen om, at danske censorer deltager ved mundtlige prøver i Grønland. Henvendelse til censor sker fra den danske fagkonsulent i faget og direkte til censor. Censor skal aftale censuren med sit ansættelsessted, fordi skolen skal betale for visse elementer.

Opdateret 21/09 2018 kl. 08:58

Tilsynsførende som udsendes til Grønland fra Danmark

Modtagende skole skal afholde udgifter til honorar til den tilsynsførende, ophold og rejse fra og med Københavns lufthavn t/r.

Den tilsynsførendes danske hjemskole afholder alle andre udgifter til time/dagpenge og rejsetid samt alle udgifter forbundet med rejsen til og fra Københavns lufthavn.

Sidst opdateret: 2. august 2023