Hop til indhold

Samarbejdet mellem Uttanríkis- og Mentamálaráðið og Børne- og Undervisningsministeriet omfatter gensidig udveksling af censorer. Udvekslingen bidrager til den faglige kontakt mellem de færøske og de danske gymnasiale uddannelser.

Opdateret 06/07 2020 kl. 11:25

Når færøske institutioner anvender danske opgavesæt, sørger Børne- og Undervisningsministeriet for, at der allokeres censorer, som bedømmer besvarelserne. Det vil sige, at de færøske elevers besvarelser i disse fag bliver bedømt ligesom danske elevers besvarelser. 

Der indgår en række færøske censorer i det danske censorkorps. 

Færøerne afholder derudover en række andre skriftlige prøver, hvor Uttanríkis- og Mentamálaráðið beskikker censorer. I de fag retter Próvstovan (eksamenskontoret på Færøerne) direkte henvendelse til censorerne, også danske. De praktiske forhold i forhold til bedømmelsen bliver også varetaget af Próvstovan. Udpegningen af censorer fra Danmark sker i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Kontor for Prøver, Eksamen og Test og Gymnasiekontoret).

For de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner gælder, at udgiften til skriftlig censur indgår i Gymnasiefællesskabets udligningsordning efter retningslinjerne, som er beskrevet på Gymnasiefællesskabets hjemmeside (gymnasiefællesskabet.dk)

Opdateret 06/09 2022 kl. 12:40

Uttanríkis- og Mentamalaráðið anmoder i visse tilfælde i sommerterminen om, at danske censorer deltager ved mundtlige prøver på Færøerne. Henvendelse til censor sker direkte fra Próvstovan til censor og censors institution, efter aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Censor skal aftale censuren med sit ansættelsessted, fordi skolen skal betale for visse elementer.

Når danske censorer medvirker til mundtlige prøver på Færøerne, afholder Próvstovan rejse- og opholdsudgifter til og fra København, samt time/dagpenge i denne periode for de danske censorer. 

De øvrige censorudgifter herunder arbejdstid og rejsetid afholdes af censors hjemskole, det vil sige, at det er censors skole, som betaler løn til læreren imens læreren er på Færøerne for at bedømme mundtlige prøver. 

For de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner gælder dog, at udgiften til arbejdstid anvendt ved mundtlige prøver kan indgå i Gymnasiefællesskabets censorbanks udligningsordning på samme måde som censur ved danske institutioner, selvom de færøske skoler ikke er med i ordningen. Rejsetid til og fra lufthavnen i Kastrup samt arbejdstid kan medregnes, dog ikke rejsetid mellem Danmark og Færøerne.

Læs mere på Gymnasiefællesskabets hjemmeside (gymnasiefællesskabet.dk).

Opdateret 01/11 2019 kl. 11:25

Når færøske censorer medvirker ved mundtlige prøver i Danmark, afholder Próvstovan al rejse- og opholdsudgift, samt time/dagpenge for dem.

De øvrige censorudgifter, herunder arbejdstid, afholdes af censors hjemskole.

Sidst opdateret: 2. august 2023