Hop til indhold

Nye prøver indfases ved sommerterminen (maj-juni), og gamle prøver udfases ved sygeterminen (august). Enkelte undtagelser herfra er markeret i tabellerne nedenfor. Ind- og udfasningsplanen findes her: Ind- og udfasningsplan (pdf).

I tabellerne benyttes følgende betegnelser:

NY: Prøven stilles i henhold til de nye læreplaner fra 2017.

GL: Prøven stilles i henhold til de gamle læreplaner fra 2013.

Digital: Prøven hører til det igangværende forsøg med netadgang. Frem til og med vinterterminen (december) i skoleåret 2018-2019, vil der være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøven. Herefter, det vil sige fra og med sommerterminen 2019, vil der ikke være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel udover de generelle regler fastsat i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk). Prøven vil derfor blive justeret fra sommerterminen 2019, så den lever op til de nye krav.

Netadgang: Prøven stilles i henhold til gamle læreplaner, der er udstedt før 2017, og hvoraf det fremgår, at det er tilladt at bruge internettet.

Xn: Der er adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøven.

Læsevejledning

De første fire rækker i tabellen skal læses som: ”De gamle prøver i biologi A (stx) og bioteknologi A (stx) stilles sidste gang i sygeterminen (august) 2020, og de nye prøver i biologi A (stx) bioteknologi A (stx) stilles første gang i sommerterminen (maj-august) 2020.”

De følgende tre rækker skal læses som: ”Den traditionelle gamle prøve i dansk A (stx) stilles sidste gang i sygeterminen (august) 2018, og den gamle digitale prøve i dansk A (stx) stilles sidste gang i sygeterminen (august) 2020. Frem til og med vinterterminen (december) i skoleåret 2018- 2019 vil der være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøven. Herefter, det vil sige fra og med sommerterminen 2019, vil der ikke være adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel. Prøven vil derfor blive justeret, så den lever op til de nye krav. Den nye prøve i dansk A (stx) stilles første gang i sommerterminen (maj-august) 2020.”

Prøvetabeller

Stx Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Stx GL Biologi A X X X - -
Stx NY Biologi A - - X X X
Stx GL Bioteknologi A X X X - -
Stx NY Bioteknologi A - - X X X
Stx GL Dansk A X - - - -
Stx GL Dansk A, digital Xn X X - -
Stx NY Dansk A - - X X X
Stx GL Engelsk A X X - - -
Stx GL Engelsk A, digital Xn X X - -
Stx NY Engelsk A - X X X X
Stx GL Engelsk B X X X - -
Stx NY Engelsk B - X X X X
Stx GL Fransk begyndersprog A X X - - -
Stx GL Fransk begyndersprog A, digital Xn X X - -
Stx NY Fransk begyndersprog A - - X X X
Stx GL Fransk fortsættersprog A X X X - -
Stx NY Fransk fortsættersprog A - - X X X
Stx GL Fysik A X X X - -
Stx NY Fysik A - - X X X
Stx GL Geovidenskab A X X - - -
Stx NY Geovidenskab A - - X X X
Stx GL Græsk A X X - - -
Stx NY Græsk A - - X X X
Stx GL Italiensk A X X X - -
Stx NY Italiensk A - - X X X
Stx GL Kemi A X - - - -
Stx GL Kemi A, digital Xn X X - -
Stx NY Kemi A - - X X X
Stx GL Latin A X X - - -
Stx NY Latin A - - X X X
Stx GL Matematik A X X X - -
Stx GL Matematik A, digital Xn X - - -
Stx NY Matematik A - X X X X
Stx GL Matematik B X X X - -
Stx NY Matematik B - X X X X
Stx GL Musik A X X X - -
Stx NY Musik A - - X X X
Stx GL Russisk A X X - - -
Stx NY Russisk A - - X X X
Stx GL Samfundsfag A X - - - -
Stx GL Samfundsfag A, digital Xn X X - -
Stx NY Samfundsfag A - - X X X
Stx GL Spansk A X X - - -
Stx GL Spansk A, digital Xn X X - -
Stx NY Spansk begyndersprog A - - X X X
Stx NY Spansk fortsættersprog A - - X X X
Stx GL Tysk begyndersprog A X X - - -
Stx NY Tysk begyndersprog A - - X X X
Stx GL Tysk fortsættersprog A X X - - -
Stx GL Tysk fortsættersprog A, digital Xn X X - -
Stx NY Tysk fortsættersprog A - - X X X
Hhx Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Hhx GL Afsætning A X - - - -
Hhx GL Afsætning A, digital Xn X X - -
Hhx NY Afsætning A - - X X X
Hhx (eux) GL Dansk A, netadgang Xn Xn Xn - -
Hhx (eux) NY Dansk A *** -  X  X X X
Hhx GL Erhvervscase* X X X - -
Hhx NY Erhvervscase* - X X X X
Hhx GL Engelsk A, netadgang Xn Xn Xn - -
Hhx NY Engelsk A - - X X X
Hhx GL Fransk begyndersprog A X X - - -
Hhx GL Fransk begyndersprog A, digital Xn X X - -
Hhx NY Fransk begyndersprog A - - X X X
Hhx GL Fransk fortsættersprog A X X - - -
Hhx NY Fransk fortsættersprog A - - X X X
Hhx GL International økonomi A X - - - -
Hhx GL International økonomi A, digital Xn X X - -
Hhx NY International økonomi A - - X X X
Hhx GL Matematik A X X X - -
Hhx NY Matematik A - - X X X
Hhx GL Matematik B X X X - -
Hhx NY Matematik B* - X X X X
Hhx GL Spansk A X X - - -
Hhx GL Spansk A, digital Xn X X - -
Hhx NY Spansk begyndersprog A - - X X X
Hhx NY Spansk fortsættersprog A - - X X X
Hhx GL Tysk begyndersprog A X X - - -
Hhx NY Tysk begyndersprog A - - X X X
Hhx GL Tysk fortsættersprog A X X - - -
Hhx GL Tysk fortsættersprog A, digital Xn X X - -
Hhx NY Tysk fortsættersprog A - - X X X
Hhx GL Virksomhedsøkonomi A X - - - -
Hhx GL Virksomhedsøkonomi A, digital Xn X X - -
Hhx NY Virksomhedsøkonomi A - - X X X
Hhx GL Virksomhedsøkonomi B X X X - -
Hhx NY Virksomhedsøkonomi B - X X X X

Note:
* Mundtlig prøve på baggrund af centralt stillet projektoplæg.
*** Ny skriftlig prøve stilles første gang i vinterterminen 2019 (december) og ikke i sommerterminen 2019.

Htx Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Htx NY Bioteknologi A - - X X X
Htx GL Dansk A, netadgang Xn Xn Xn Xn -
Htx NY Dansk A - - X X X
Htx GL Engelsk A, netadgang Xn Xn Xn Xn -
Htx NY Engelsk A - - X X X
Htx GL Engelsk B X X X X -
Htx NY Engelsk B - X X X X
Htx GL Fysik A X X X X -
Htx NY Fysik A - - X X X
Htx NY Geovidenskab A - - X X X
Htx GL Kemi A X - - - -
Htx GL Kemi A, digital Xn X X X -
Htx NY Kemi A - - X X X
Htx GL Matematik A X X X X -
Htx NY Matematik A - - X X X
Htx GL Matematik B* X X X X -
Htx NY Matematik B* - X X X X
Htx GL Teknologi B* X X X X -
Htx NY Teknologi B* - X X X X

Note:
* Mundtlig prøve på baggrund af centralt stillet projektoplæg.

Hf Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Hf GL Dansk A X - - - -
Hf GL Dansk A, digital Xn X X - -
Hf NY Dansk A - X X X X
Hf GL Dansk som andetsprog A X - - - -
Hf NY Dansk som andetsprog A X X - - -
Hf NY Dansk som andetsprog B X X - - -
Hf GL Engelsk B X X - - -
Hf GL Engelsk B, digital Xn X X - -
Hf NY Engelsk B** X X X X X
Hf GL Matematik B X X X - -
Hf NY Matematik B X X X X X
Hf GL Matematik C X X X - -
Hf NY Matematik C X X X X X

Note:
** Ny skriftlig prøve stilles første gang i vinterterminen (december) i skoleåret 2018-2019.

Gs Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Gs GL Dansk A X X X X X
Eux Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Eux GL Engelsk B X X X - -
Eux NY Engelsk B *** - X X X X

Note:
*** Ny skriftlig prøve stilles første gang i vinterterminen 2019 (december) og ikke i sommerterminen 2019.

Valgfag Fag 2018 2019 2020 2021 2022
Valgfag  GL Arabisk A X X X - -
Valgfag  NY Arabisk A - - X X X
Valgfag  GL Japansk A X X - - -
Valgfag  NY Japansk A - - X X X
Valgfag  GL Kinesisk begyndersprog A X X X - -
Valgfag  NY Kinesisk begyndersprog A - - X X X
Valgfag  GL Tyrkisk A X X - - -
Valgfag  NY Tyrkisk A - - X X X
Sidst opdateret: 17. september 2021