Hop til indhold

Alle institutioner skal benytte Netprøver.dk, når de afvikler studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO).

Institutionerne skal uploade opgaveformuleringer til Netprøver.dk, og eleverne skal tilgå opgaveformuleringer samt aflevere besvarelser i Netprøver.dk. Bedømmerne (censorer og vejledere) skal tilgå opgaveformuleringer og besvarelser samt afgive karakterer i Netprøver.dk.

Spørgsmål og svar

Opdateret 07/11 2018 kl. 14:42

Ja. Opgaveformuleringerne skal uploades af den enkelte institution til Netprøver.dk, så eleverne kan få dem udleveret via Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:23

I Netprøver.dk skal en elev ved den enkelte prøve aflevere ét dokument i pdf-format som besvarelse. Eventuelle bilag skal, så vidt muligt, indarbejdes i dette dokument af eleven. Hvis dette ikke er muligt, kan bilag afleveres som ekstramateriale i Netprøver.dk. Ekstramateriale skal så vidt muligt afleveres i pdf-format.

Netprøver.dk understøtter, at en elev kan aflevere ekstramateriale, der er i andre formater end pdf-format. Bemærk dog, at censorer ikke kan forventes at kunne læse filer, der ikke er afleveret i helt almindelige standardformater.

Aflevering af ekstramateriale må kun finde sted i særlige tilfælde. Et konkret eksempel er det tilfælde, hvor en elev i forbindelse med de skriftlige prøver har udarbejdet to eller flere filer som besvarelse, og hvor eleven er ikke i stand til at samle filerne til en samlet fil i pdf-format. Hvis institutionen ikke kan afhjælpe problemet for eleven, kan eleven konvertere hver af filerne til pdf-format og aflevere den ene fil som besvarelse og de resterende filer som ekstramateriale.

Afleveret ekstramateriale indgår altid i bedømmelsen. Hvis en elev afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette altså som en del af elevens besvarelse og dermed i den samlede bedømmelse.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:24

Der er automatisk integration mellem XPRS og Netprøver.dk. Det vil sige, at oplysninger om indberettede prøvehold, fag, elever, vejledere og censorer overføres automatisk fra XPRS til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan forsikre sig om, at alle prøvehold er korrekt indberettet. Prøvehold vil normalt være synlige i Netprøver.dk en dag efter sidste indberetningsfrist.

Nye elever, vejledere og censorer bliver automatisk oprettet som brugere i Netprøver.dk i forbindelse med deres tilknytning til et prøvehold på institutionen, som er indberettet til XPRS. Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke til Netprøver.dk. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk.

Netprøver.dk henter oplysninger fra XPRS hver nat.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:25

Alle brugere (elever, bedømmere og institutionens personale) logger ind på www.netprøver.dk med UNI-Login eller NemID. Det er valgfrit, hvorvidt der benyttes UNI-Login eller NemID.

Benyttes NemID, skal det enten være det personlige NemID eller et medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning.

Benyttes UNI-Login, skal det være identificeret med CPR-nummer i institutionens UNI-Login-brugeradministration.

Det er den enkelte institution, der er ansvarlig for at sikre, at de brugere på institutionen, der skal tilgå Netprøver.dk, har et brugbart UNI-Login eller NemID.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:26

Brugerne af Netprøver.dk (elever, bedømmere og institutionens personale) har forskellige roller i systemet, kaldet brugerroller.

For eksempel skal en elev og en eksamensansvarlig ikke kunne udføre de samme handlinger som bruger i Netprøver.dk. Hver bruger skal derfor oprettes med den korrekte brugerrolle, så hver enkelt bruger har rettighed til at løse sine opgaver.

Elever, vejledere og censorer oprettes automatisk af ministeriet på baggrund af de indberettede oplysninger til XPRS. Andre brugere, som for eksempel eksamensansvarlige og prøvevagter, skal oprettes lokalt på den enkelte institution.

Vejlederes og censorers kontaktinformation, der optræder i de studieadministrative systemer, overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for institutionens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Institutionens lokale brugeradministrator skal tildele brugerroller til de brugere, som oprettes lokalt.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:27

Nej. Institutionerne er ikke forpligtet til at fremsende opgavebesvarelser i papirformat til censorerne.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:27

Nej. Censorerne skal afgive karakterer direkte i Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:28

Når eleverne har afleveret deres opgavebesvarelser, bliver de sendt til både virus- og plagiatkontrol. opgavebesvarelserne vil derfor typisk være tilgængelige for censorer og vejledere om morgenen dagen efter, at skriveperioden er afsluttet på den enkelte institution. I nogle tilfælde vil rapporterne fra plagiatkontrollen først være tilgængelige nogle dage efter prøven. Censorerne kan dog stadig som oftest tilgå opgavebesvarelserne dagen efter, men censorer og vejledere kan stadig tilgå opgavebesvarelserne dagen efter, at den pågældende skriveperiode er afsluttet.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:28

Alle opgavebesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over opgavebesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for institutionens afgørelse.

Selvom der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle opgavebesvarelser, så skal de pågældende opgavebesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

Opdateret 07/11 2018 kl. 14:42

Skriveperioden for den enkelte elev indberettes af institutionen til XPRS og overføres til Netprøver.dk, hvorefter institutionerne i Netprøver.dk kan kontrollere, at skriveperioden er korrekt.

Opdateret 28/02 2017 kl. 16:22

Nej. I modsætning til de skriftlige prøver, hvor institutionen selv skal afslutte prøverne i Netprøver.dk, så afslutter SRP/SSO-prøver automatisk, når den af institutionen fastsatte skriveperiode udløber. Skriveperioden indberettes af institutionen som en del af indberetningen til XPRS.

Opdateret 07/11 2018 kl. 14:42

Ja. Information om kontaktpersonen fremgår af Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:30

Vejlederes og censorers kontaktinformation overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for institutionens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Sidst opdateret: 2. august 2023