Hop til indhold

Den digitale prøvevagt er udskudt

Børne- og Undervisningsministeriets monitoreringsløsning Den digitale prøvevagt skulle være taget i brug i sommerterminen 2019. Løsningen blev ikke klar til brug som planlagt og er udskudt.

Læs mere i nyheden "Den digitale prøvevagt når ikke at blive klar til sommer".

Forsøgsramme til monitorering af elevcomputere, sommerterminen 2019

Det har været muligt for institutioner, der afholder prøver i gymnasiale fag, at få tilskud fra ministeriet til at anskaffe en monitoreringsløsning til brug ved sommerterminen 2019.

Læs om forsøgsrammen.

Regler for databeskyttelse

Institutionen, som afholder prøven og har anskaffet monitoreringsløsningen, er dataansvarlig for monitoreringsløsningen. Institutionen har derfor pligt til at indgå en databehandleraftale med leverandøren og til at oplyse eleverne om behandlingen af deres personoplysninger i forbindelse med monitoreringen.

For at understøtte institutionernes brug af monitorering har ministeriet udarbejdet et notat om dataansvar og monitorering samt et eksempel på, hvordan oplysningspligten kan opfyldes, til inspiration for institutionernes oplysning af eleverne forud for prøverne.

Læs notatet om dataansvar og monitorering (pdf).

Læs om "Inspiration til oplysningspligt - Netprøver og monitorering (pdf).

Hjemmel til monitorering af elevcomputere

Det er muligt for en institution at kræve af eleverne, at de skal anvende en monitoreringsløsning, når kravet fremgår af institutionens lokale retningslinjer for prøvernes tilrettelæggelse og planlægning.

Hjemlen er i § 5 i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).

For elever, der er omfattet af reglerne før gymnasiereformen, herunder de elever, der på nuværende tidspunkt går i 3.g., er der hjemmel i § 6, stk. 4, i den almene eksamensbekendtgørelse (Bek. nr. 343 af 8. april 2016) om institutionernes mulighed for at fastsætte yderligere retningslinjer for tilrettelæggelse og planlægning af prøver.

Det er i begge tilfælde et krav, at det fremgår af institutionens retningslinjer, at der anvendes monitorering ved prøverne.

Institutionerne kan bestemme, om de vil pålægge eleverne at anvende monitoreringsløsningen, eller om det skal være frivilligt.

Læs typiske spørgsmål og svar om monitorering af elevcomputere. 

Læs Børne- og Undervisningsministeriets informationsmateriale om snyd.

Sidst opdateret: 2. august 2023