Hop til indhold

Herunder finder du en række af de mest almindelige spørgsmål og svar om monitorering til sommerens prøver.

Monitorering

Opdateret 11/09 2019 kl. 13:13

Hvis det indgår i de lokale eksamensregler, at du skal lade din computer monitorere ved prøverne, er du forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke gør det, er det et brud på eksamensreglerne.

Din institution kan bortvise dig fra prøven, hvis du bryder eksamensreglerne (det betyder, at du skal aflægge prøven igen, typisk året efter, før du kan afslutte din uddannelse).

Desuden kan institutionen gøre brug af de lokale studie- og ordensregler.

Opdateret 07/05 2019 kl. 09:55

Bortvisning fra prøven betyder, at karakteren bortfalder, hvis du har fået en karakter, og at du skal aflægge prøven igen for at afslutte din uddannelse. Hvis du går på sidste år af din uddannelse, bliver du ikke student sammen med dine klassekammerater.

Du kan aflægge prøven næste gang, din institution afholder prøven alligevel, inden for et år. Det vil sige, at det typisk vil være i vinterterminen eller sommerterminen i det efterfølgende skoleår.

Opdateret 07/05 2019 kl. 09:56

Når det gælder skriftlig eksamen, er det en forudsætning, at du har en computer. Mange institutioner kræver, at eleverne anskaffer sig en computer ved starten af gymnasieforløbet. Hvis det er tilfældet, kan institutionen også kræve, at eleven selv medbringer computeren til prøverne.

Hvis institutionen ikke har krævet, at eleverne anskaffer sig en computer, er institutionen forpligtet til at stille en computer til rådighed ved de skriftlige prøver.

Opdateret 07/05 2019 kl. 09:57

Institutionen kan vælge, at elever, der benytter et styresystem, der ikke kan monitoreres af deres indkøbte monitoreringsprogram, kan aflægge prøven under skærpet tilsyn – se svaret til spørgsmålet ’Hvad er skærpet tilsyn?’ 

Opdateret 09/10 2019 kl. 09:04

Det betyder, at institutionen sørger for, at eksamenstilsynet holder ekstra godt øje med eleven under prøven. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge, hvordan dette udmøntes.

Det kan for eksempel ske ved, at eleven under skærpet tilsyn placeres tæt på eksamensvagterne i eksamenslokalet, således at eksamensvagterne kan holde ekstra godt øje med eleven.

Opdateret 07/05 2019 kl. 09:59

Censorer har ikke adgang til data i monitoreringsprogrammerne. Censorer skal som hidtil videregive en eventuel mistanke om snyd til elevens skole.

GDPR-relaterede spørgsmål

Opdateret 20/04 2020 kl. 08:50

Institutionernes behandling af personoplysninger i monitoreringsværktøjet har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e (offentlig myndighedsudøvelse), som er udmøntet i § 5 i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1276 af 27. november 2017) samt § 6, stk. 4, i den almene eksamensbekendtgørelse for elever, der er omfattet af reglerne før gymnasiereformen, herunder de elever, der pt. går i 3.g.

Opdateret 07/05 2019 kl. 10:01

Det er din institution og måske også leverandøren af monitoreringsprogrammet, som kan svare på disse spørgsmål. Du skal henvende dig til din institution, der som dataansvarlig har en forpligtelse til at oplyse dig om, hvilke data der indsamles, hvordan data om dig opbevares og behandles, og hvornår data slettes.

Sidst opdateret: 2. august 2023