Hop til indhold

Hvis du skal være censor ved en af de skriftlige prøver eller ved de større skriftlige opgaver (SRP/SSO), skal du tilgå opgavebesvarelserne via www.netprøver.dk.

Brugervejledningerne til bedømmere indeholder en guide til, hvordan du skal benytte Netprøver.dk som bedømmer.

Spørgsmål og svar

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:37

Hvis du skal benytte Netprøver.dk, vil du automatisk blive oprettet som bedømmer (censor) i Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:39

Alle brugere (elever, bedømmere og institutionens personale)  logger ind på www.netprøver.dk med UNI•Login eller NemID. Det er valgfrit, om der benyttes UNI•Login eller NemID.

Bemærk, at der i login-oversigten står ”Find din institution og vælg, hvordan du vil logge ind”. Hvis din egen institution ikke har oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, kommer der en fejlmeddelelse ved login. Så skal du i stedet for fremsøge en af de institutioner, hvis hold du skal bedømme, og logge ind dér.

Når du som bedømmer har fået allokeret de prøvehold, hvis besvarelser du skal bedømme, kan du se en samlet oversigt over alle prøver, du skal bedømme, ved at logge ind på din institution. Hvis din institution ikke har oprettet dig som bruger, skal du i stedet logge ind via en af de institutioner, hvis hold du skal bedømme.

Bemærk også, at hvis du har problemer med at logge ind med UNI•Login, så kan det skyldes, at dit CPR-nummer ikke er registreret på dit UNI•Login.

Din UNI•Login administrator på din institution, kan hjælpe dig med at få tilføjet dit CPR-nummer til dit UNI•Login.

Vil du benytte benytte NemID, skal det enten være dit personlige NemID eller et medarbejdercertifikat med CPR-tilknytning.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:39

Nej. Institutionerne er ikke forpligtet til at fremsende opgavebesvarelser i papirformat til censorerne.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:40

Når eleverne har afleveret deres opgavebesvarelser, bliver de sendt til både virus- og plagiatkontrol. Opgavebesvarelserne vil derfor typisk være tilgængelige for censorerne dagen efter, at prøven er afholdt. I nogle tilfælde vil rapporterne fra plagiatkontrollen først være tilgængelige nogle dage efter prøven. Censorerne kan dog stadig som oftest tilgå opgavebesvarelserne dagen efter, at den pågældende prøve er afholdt. Hvis en skriftlig prøve afholdes på en dag, hvor der er rigtig mange elever til skriftlige prøver, kan der imidlertid være yderligere en dags ventetid, før censorerne kan tilgå opgavebesvarelserne.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:41

Ja. Hvis en elev afleverer én eller flere filer som ekstramateriale, indgår dette som en del af elevens besvarelse og skal derfor indgå i den samlede bedømmelse.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:41

Ja. Opgavesæt er tilgængelige via Netprøver.dk dagen efter prøven er afholdt.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:42

Ja. Hvis der ved en elevs besvarelse ikke er uploadet en opgaveformulering, skal den prøveafholdende institution kontaktes.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:43

Ja. Ved de skriftlige prøver kan der indtastes karakterer i ”Egen vurdering” med det samme, men indsendelsen af karakterer under ”Endelig bedømmelse” kan først finde sted til censormødet.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:45

Nej. Censorer skal afgive de endelige karakterer direkte i Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:47

Censorerne har mulighed for at benytte bedømmerværktøjerne i Netprøver.dk, fx kan der tilføjes egne bemærkninger til opgavebesvarelserne. Værktøjerne er et tilbud, som I som censorer kan benytte, hvis I ønsker det. Det er vigtigt at huske på, at opgavebesvarelserne – ligegyldigt om bedømmerværktøjerne anvendes eller ej – ligesom tidligere skal bedømmes efter de faglige mål og bedømmelseskriterier i fagene. Bedømmerværktøjernes muligheder må derfor ikke uhensigtsmæssigt ændre bedømmelsen, hvis formål (stadig) er en opsummering af den enkelte eksamensbesvarelses styrker og svagheder i en helhedsvurdering. I nogle fag er der af fagkonsulenterne udviklet særlige vejledende retteark til brug ved bedømmelsen. Bedømmerværktøjerne i Netprøver.dk ændrer ikke på status for disse vejledende retteark.

Opdateret 06/07 2020 kl. 11:17

Alle opgavebesvarelser vil blive underkastet henholdsvis virustjek og plagiatkontrol i Netprøver.dk. Resultaterne fra plagiatkontrollen vil fremgå af censorernes oversigter over opgavebesvarelser i Netprøver.dk. Resultaterne indgår i censorernes samlede vurdering af, om der skal rejses en formodning om snyd. Resultatet fra plagiatkontrollen bør ligeledes benyttes af institutionerne, når det undersøges, hvorvidt en formodning om snyd kan bekræftes, og resultatet fra plagiatkontrollen kan derved indgå som en del af grundlaget for institutionens afgørelse.

Selvom der hos bedømmerne foreligger formodning om plagiat/snyd, skal bedømmelsen altid ske ud fra den præmis, at formodningen om snyd efterfølgende afkræftes.

Hvis der skulle opstå problemer med plagiatkontrol af nogle opgavebesvarelser, skal de pågældende opgavebesvarelser fortsat bedømmes (som hidtil).

Læs mere om afgørelser om snyd (uvm.dk).

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:49

Din medcensor kan ikke se, hvilke bemærkninger, du eventuelt skriver om elevernes besvarelser, eller hvilke karakterforslag, du eventuelt indtaster. Din medcensor kan derimod se, at du har indtastet et karakterforslag ud for en eksamensbesvarelse. Din medcensor kan ikke se, hvilket karakterforslag du har indtastet, kun at du har indtastet et forslag. Der er heller ikke andre brugere af Netprøver.dk, fx elever eller administrative medarbejdere, der kan se de eventuelle kommentarer, du som censor knytter til en eksamensbesvarelse i Netprøver.dk, eller hvilket karakterforslag, du eventuelt har indtastet som et led i bedømmelsesprocessen.

Opdateret 04/05 2017 kl. 10:30

Ja. Information om kontaktpersonen fremgår af Netprøver.dk.

Opdateret 10/05 2019 kl. 12:50

Vejlederes og censorers kontaktinformation overføres ikke automatisk til Netprøver.dk fra de studieadministrative systemer. Vejledere og censorer skal derfor selv indtaste kontaktinformation på deres brugerprofil i Netprøver.dk, så medbedømmere nemt kan komme i kontakt med dem.

Hvis en bruger har tilknytning til flere institutioner, fx som censor, er det nødvendigt at opdatere brugerprofilen på alle institutionerne.

Kontaktinformation kan indtastes ved at logge ind på den aktuelle institution, klikke på sit eget navn og vælge ”Ret profil”. Det er også muligt for institutionens brugeradministrator at indtaste kontaktinformationen.

Opdateret 03/03 2020 kl. 10:33

Ved formodning om snyd har censorerne hidtil indleveret en snydeblanket på papir til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved det årlige censormøde. Fremover skal en formodning om snyd oprettes i Netprøver.dk.

Læs mere på Formodning om snyd (uvm.dk). 

Sidst opdateret: 2. august 2023