Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet afholder generalprøver i Netprøver på følgende datoer.

  • Tirsdag den 6. februar 2024
  • Onsdag den 28. februar 2024

Generalprøverne kan benyttes af alle årgange på de gymnasiale uddannelser, herunder også EUX. Formålet med generalprøverne er, at eleverne bliver fortrolige med Netprøver i god tid forud for de skriftlige prøver. Alle institutioner opfordres derfor til at deltage i generalprøverne.

Der vil i Netprøver være oprettet prøveforekomster med opgavesæt i en række fag. Eleverne vil kunne tilgå opgavesættet og aflevere deres besvarelse i Netprøver, ligesom besvarelsen også vil blive analyseret at plagiatfunktionen i Netprøver. 

Ønsker man at benytte et andet opgavesæt end det, som er på prøveforekomsten, skal dette udleveres uden om Netprøver. Eleverne vil stadig kunne aflevere deres besvarelse i Netprøver. 

 

Opdateret 02/01 2024 kl. 13:45

Nedenstående oversigt viser hvilke prøver, der er tilgængelig i Netprøver til generalprøverne. Institutionerne vil i løbet af september få oplyst hvilke specifikke opgavesæt, der vil være tilgængelig på prøveforekomsterne. 

Ønsker man at benytte generalprøverne til andre fag, gøres dette ved at indberette prøveholdet til en af de eksisterende prøveforekomster og udlevere det relevante prøvemateriale uden om Netprøver.

Uddannelse Bekendtgørelse, fag, niveau
 stx Dansk A
Engelsk A
Engelsk B
Matematik A
Matematik B             
 hhx Dansk A
Engelsk A 
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Virksomhedsøkonomi B
 htx Dansk A
Engelsk A
Engelsk B
Matematik A
 hf Dansk A
Matematik B
Matematik C
Engelsk B
 eux Engelsk B

Opdateret 03/01 2024 kl. 09:21

Opdateret 02/01 2024 kl. 13:46

I perioden 2. januar – 30. januar 2024 kan der indberettes en prøveplan til 1. generalprøve, der afholdes den 6. februar 2024.

I perioden 2. januar – 20. februar 2024 kan der indberettes en prøveplan til 2. generalprøve, der afholdes den 28. februar 2024.

Opdateret 02/01 2024 kl. 13:47

  • Du kan finde vejledninger og læse om Netprøver.dk på uvm.dk
  • Har du tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan du ringe til supporten hos Styrelsen for It og Læring på tlf. 7021 2150. Du har også mulighed for at skrive til supporten.
  • Generelle henvendelser om generalprøverne rettes til Kontor for Prøver, Eksamen og Test på gympet@stukuvm.dk.
  • Elever kan få hjælp gennem egen institution.

Opdateret 02/01 2024 kl. 13:48

Der afholdes generalprøver i Netprøver på følgende datoer i 2025:

Torsdag den 6. februar 2025

Tirsdag den 25. februar 2025

Sidst opdateret: 2. januar 2024