Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet afholder generalprøver i Netprøver på følgende datoer.

  • Tirsdag den 7. februar 2023
  • Torsdag den 2. marts 2023

Generalprøverne kan benyttes af alle årgange på de gymnasiale uddannelser, herunder også EUX. Formålet med generalprøverne er, at eleverne bliver fortrolige med Netprøver i god tid forud for de skriftlige prøver. Alle institutioner opfordres derfor til at deltage i generalprøverne.

Der vil i Netprøver være oprettet prøveforekomster med opgavesæt i en række fag. Eleverne vil kunne tilgå opgavesættet og aflevere deres besvarelse i Netprøver, ligesom besvarelsen også vil blive analyseret at plagiatfunktionen i Netprøver. 

Ønsker man at benytte et andet opgavesæt end det, som er på prøveforekomsten, skal dette udleveres uden om Netprøver. Eleverne vil stadig kunne aflevere deres besvarelse i Netprøver. 

 

Opdateret 09/09 2021 kl. 10:40

Nedenstående oversigt viser hvilke prøver, der er tilgængelig i Netprøver til generalprøverne. Institutionerne vil på et senere tidspunkt få oplyst hvilke specifikke opgavesæt, der vil være tilgængelig på prøveforekomsterne. 

Ønsker man at benytte generalprøverne til andre fag, gøres dette ved at indberette prøveholdet til en af de eksisterende prøveforekomster og udlevere det relevante prøvemateriale uden om Netprøver.

Uddannelse Bekendtgørelse, fag, niveau
 stx Dansk A
Engelsk A
Engelsk B
Matematik A
Matematik B             
 hhx Dansk A
Engelsk A 
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Virksomhedsøkonomi B
 htx Dansk A
Engelsk A
Engelsk B
Matematik A
 hf Dansk A
Matematik B
Matematik C
Engelsk B
 eux Engelsk B
Dansk A (htx på gl.-ordning)

Opdateret 15/01 2020 kl. 09:25

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne.

Opdateret 14/10 2022 kl. 14:51

I perioden 1. januar – 1. februar 2023 kan der indberettes en prøveplan til 1. generalprøve, der afholdes den 7. februar 2023.

I perioden 1. januar – 22. februar 2023 kan der indberettes en prøveplan til 2. generalprøve, der afholdes den 2. marts 2023.

Opdateret 04/01 2021 kl. 11:46

  • Du kan finde vejledninger og læse om Netprøver.dk på uvm.dk
  • Har du tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan du ringe til supporten hos Styrelsen for It og Læring på tlf. 7021 2150. Du har også mulighed for at skrive til supporten.
  • Ved generelle spørgsmål til generalprøverne kan Anders Ellegaard Pedersen kontaktes (e-mail: Anders.Ellegaard.Pedersen@stukuvm.dk
  • Elever kan få hjælp gennem egen institution.

Opdateret 14/10 2022 kl. 14:53

Det forventes, at der afholdes generalprøver i Netprøver på følgende datoer i 2024:

Tirsdag den 6. februar 2024

Onsdag den 28. februar 2024

 
 

Sidst opdateret: 2. august 2023