Børne- og Undervisningsministeriet afholder generalprøve i Netprøver.dk tirsdag den 25. februar 2020. Der afholdes en ekstra generalprøve torsdag den 19. marts 2020 for de institutioner, som ikke kan deltage i den første generalprøve.

Formålet med generalprøverne 2020 er at give institutioner og elever muligheden for at afprøve Netprøver.dk i en situation, der ligner en skriftlig prøve. Samtidig er formålet at teste Netprøver.dk med en stor belastning forud for sommerterminen 2020.

Alle institutioner opfordres til at deltage i generalprøverne, således at både elever, institutioner og Børne- og Undervisningsministeriet kan sikre, at vi er klædt på til sommerterminen 2020.

Til generalprøverne distribuerer Børne- og Undervisningsministeriet ikke opgavesæt via Netprøver.dk. Institutionerne skal således sørge for at udlevere opgavesæt til eleverne. Det betyder, at institutionen selv kan bestemme, hvilket fag eleverne faktisk skal til prøve i.

Opgavesæt kan eventuelt hentes på Materialeplatformen (materialeplatformen.emu.dk), eller institutionen kan bruge opgavesæt, som underviserne har udarbejdet.

Alle elever skal ved prøvernes start logge på Netprøver.dk og tilgå et dummy-opgavesæt for at afprøve de funktioner, der er forbundet med opgavesæt i systemet. Eleverne skal herudover aflevere deres besvarelse i Netprøver.dk.

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne.

Til generalprøverne er der oprettet en prøveforekomst i Dansk A, som eleverne skal tilmeldes (se nedenstående PDF-fil). Institutionerne kan dog selv bestemme, hvilket fag eleverne faktisk skal til prøve i.

Der vil altså ikke ligge prøvemateriale på forekomsten, når disse elever logger på Netprøver.dk, og det behøver ikke at være en prøve i Dansk A, selvom prøveforekomsten hedder det.

I denne oversigt (pdf) findes frister for indberetning, oversigt over prøveforekomst og prøvekalender for generalprøverne.

  • Du kan finde vejledninger og læse om Netprøver.dk på uvm.dk
  • Har du tekniske spørgsmål til Netprøver.dk, kan du ringe til supporten hos Styrelsen for It og Læring på tlf. 7021 2150. Du har også mulighed for at skrive til supporten.
  • Ved generelle spørgsmål til generalprøverne kan Emilie Normark Sørensen kontaktes (e-mail: emilie.normark.sorensen@stukuvm.dk
  • Elever kan få hjælp gennem egen institution.

Sidst opdateret: 20. januar 2020