Hop til indhold

Besvarelser af skriftlige stedprøver vil fremover være anonymiseret for censorerne i Netprøver. Anonymiseringen i Netprøver betyder, at censorerne ikke kan se elevens navn, cpr. nummer eller hvilken institution, eleven går på. Censorerne skal i stedet identificere den enkelte elevs besvarelse ud fra holdnavnet og det fortløbende elevnummer, som eleverne på et prøvehold tildeles i Netprøver. Læs mere om anonymiseringen og se eksempler på anonymisering i Netprøver i Brugervejledning til bedømmere og vejledere (uvm.dk).

Anonymiseringen i Netprøver berører kun censorerne. Institutionernes eksamensansvarlige vil stadig kunne se de sædvanlige oplysninger, som navn, cpr, uni-login mm. på institutionens eleverne.

Bliver det nødvendigt for en censor at kontakte en prøveafholdende institution i forbindelse med bedømmelsen, eksempelvis hvis der mangler en besvarelse, så kan censorer kontakte supporten hos Styrelsen for It og Læring, for at få oplyst navnet på institutionen. Censorerne modtager nærmere informationer om dette i deres censorallokeringsbreve. 

Hvordan sikres anonymiseringen?

Selvom besvarelserne anonymiseres for censorerne i Netprøver, så er der andre elementer i forbindelse med en skriftlig prøve, som helt eller delvist kan afsløre identiteten af eleven for censorerne. For at sikre anonymiseringen af besvarelserne, er det vigtigt, at:

  1. Institutionen sikrer, at eleverne instrueres til ikke at skrive navn, institutionsnavn eller andre oplysninger, som helt eller delvist kan identificere eleven, noget sted i deres besvarelser af skriftlige prøver eller i titlen på deres digitale dokument.
  2. Institutionerne ikke sender informationer til, eller på anden vis kontakter, censorerne af skriftlige prøver – for eksempel gennem censorbreve, der sendes forud for bedømmelserne.

Ovenstående gælder ikke for skriftlige prøver med en 1. delprøve, der besvares på papir.

Skriftlige prøver, der ikke bliver anonymiseret 

Af tekniske årsager er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at anonymisere skriftlige stedprøver med en 1. delprøve, der besvares på papir.

Sidst opdateret: 2. august 2023