Hop til indhold

Prøver og eksamen

Generisk liste

Den generiske oversigt over prøvemateriale giver et overblik over, hvilket materiale der er til den enkelte prøve. Oversigten erstatter ikke prøvekalenderen, men viser alene, hvilket prøvemateriale der er til hver enkelt prøve. Hvis en prøve er i prøvekalenderen kan den også findes på denne generiske oversigt.

Det fremgår af den generiske oversigt over prøverne, hvilken fagkode der er tilknyttet det enkelte fag. Flere steder vil der stå to fagkoder ud for en given prøve. Det betyder, at begge fagkoder henviser til samme prøve.

Generisk oversigt over prøvemateriale (xlsx) [01.09.2020]

Prøveshoppen

Al fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, som institutionerne skal have tilsendt, skal institutionerne fremadrettet bestille via Prøveshoppen.

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.; 

Se en oversigt over bestillingsperioder og hvornår Rosendahls udsender prøvemateriale i skoleåret 2019/2020 (xlsx).

Se en oversigt over bestillingsperioder og hvornår Rosendahls udsender prøvemateriale i skoleåret 2020/2021 (xlsx).

Vær opmærksom på at institutionerne kan forvente at modtage bestilt prøvemateriale, dagen efter Rosendahls har afsendt det.

Hvad kan bestilles

Opgavesættene udleveres kun via Netprøver.dk undtagen ved prøver, hvor der er en delprøve uden hjælpemidler. Institutionen får tilsendt papirhæfter til delprøven uden hjælpemidler, hvis dette er bestilt.

Bilagsmateriale og forberedelsesmateriale til prøver, hvor dette udleveres før selve prøven, skal oftest bestilles separat i Prøveshoppen. I nogle tilfælde vil forberedelsesmaterialet være med i bestillingen af en prøve, dette vil stå under den enkelte prøveforekomst i Prøveshoppen.

Se i vejledningen vedrørende oprettelse og brug af prøveshoppen.

Sidst opdateret: 11. februar 2020