; Hop til indhold

Skoleåret 2021/2022

3. august 2022: Afholdelse af 4. optagelsesprøve kl. 10.00 – 14.00 (OPT4)

Termin: OPT4
Uddannelse: alle

4. august 2021: Første mulige skriftlige prøvedag (sygetermin)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (uvm.dk).

Termin: syge
Uddannelse: alle 

9. august 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (SSO, eux (gl.))

I perioden 2. - 9. august 2021 skal der indstilles skriftlige censorer til SSO, eux (gl.). 

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning. 

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

16. august 2021: Indberetning til  XPRS - prøveplaner (SSO, eux (gl.))

I perioden 2. - 16. august 2021 skal der indberettes en prøveplan for SSO, eux (gl.), såfremt der ønskes censortildeling primo september. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

19. august 2021: Udmelding fra XRPS - beskikkelsesbreve (SSO, eux (gl.))

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO, eux (gl.) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

24. august 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 9. august 2021 kl. 07.00.

Termin: syge
Uddannelse: HTX

1. september 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

I perioden 2. august - 1. september indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1, SSO2 samt SSO, hfe).

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

1. september 2021: Udmelding af XPRS - censurplaner (SSO, eux (gl.))

Udmelding af censurplaner for SSO, eux (gl.)) 

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

1. september 2021: Udmelding fra XRPS - allokeringsbreve (SSO, eux (gl.))

Allokeringsbreve til censorer af SSO, eux (gl.) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

1. september 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres på Materialeplatformen - ny matematik B - 2hf (ny-2hf211-MAT/B-02092020). Forberedelsesmaterialet benyttes til vinter-, sommer- og sygetermin.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Termin: vinter, sommer og syge
Uddannelse: 2HF

2. september 2021: Sidste mulige prøvedag (sygeterminen).

Termin: syge
Uddannelse: alle

22. september 2021: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - ny teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 8. september 2021.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 8. september 2021 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

24. september 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vinterterminen)

I perioden 1. - 24. september skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/EOP. 

Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

29. september 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (vinterterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO, hfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

4. oktober 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

I perioden 2. august - 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”. 

Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve
Uddannelse: EGYM

4. oktober 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe)

I perioden 1. september - 4. oktober 2021 skal der indstilles skriftlige censorer til vinter, SSO1 og SSO2, samt SSO, hfe. 

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe
Uddannelse: alle

5. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vinterterminen)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SOP / EOP.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

14. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, hfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (SSO, hfe).

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

15. oktober 2021: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx)

Projektoplæg/tema udleveres - gl. matematik B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 1. oktober 2021. 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 1. oktober 2021 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

15. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, hfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

18. oktober 2021: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

20. oktober 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (vinterterminen)

I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøveplaner for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

20. oktober 2021: Indberetning til XPRS - Lærefriholdelse (vinterterminen)

I perioden 6. - 20. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser gældende for perioden 1. december 2021 til 31. januar 2022. Indberetninger modtaget efter 20. oktober indgår ikke i den mundtlige censorallokering.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

25. oktober 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vinterterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 30. september - 25. oktober 2021. 

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 23. november og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

27. oktober 2021: Indberetning til XPRS -  prøveplaner (SSO, hfe)

I perioden 20. september - 27. oktober 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hfe). Dette gælder for alle institutioner, der ønsker censurudmelding ultimo november.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til 21. maj 2022

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

27. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (vinterterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

8. november 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

9. november 2021: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 9. november 2021 til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

15. november 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

16. november 2021: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlige prøveplaner (vinterterminen)

Der er åbent for indberetning af supplerende skriftlige prøveplaner frem til dagen før det enkelte fags prøvedag.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

22. november 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vinterterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2021: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul (vinterterminen)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes før jul.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2021: Første mulige prøvedag (vinterterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

6. december 2021: Offentliggørelse af prøveplan (vinterterminen)

Offentliggørelse af alle prøveplaner.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

6. december 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx). Lærereksemplar kan udleveres 22. november 2021.

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) Lærereksemplar kan udleveres 22. november 2021.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

15. december 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2021: Sidste mulige prøvedag før jul (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

3. januar 2022: Første mulige prøvedag efter nytår (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2022: Censormøde matematik (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: STX/HF

5. januar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

I perioden 1. november 2021 - 5. januar 2022 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO1), der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2022.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

10. januar 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO1)

Udmelding af censurplaner for SSO1 for opgaver der skrives i perioden uge 2 - 11 2022. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

10. januar 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM 

31. januar 2022: Sidste mulige mundtlige prøvedag (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. februar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (GEN1)

I perioden 1. januar - 1. februar kan der indberettes hold til generalprøve 1.

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 7. februar 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 5. januar 2022.

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne.

Termin: GEN1
Uddannelse: alle

8. februar 2022: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommer- og sygeterminen)

I perioden 1. december 2021 - 8. februar 2022 indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer og ønsker om skriftlige censur til sommer- og sygeterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

8. februar 2022: Indberetning til XPRS - censorkompetence (OPT1 og OPT2)

I perioden 1. december 2021 - 8. februar 2022 indstilles institutionens underviseres ønske om skriftlige censur til de to første optagelsesprøver (OPT1 og OPT2).

Censorerne skal have kompetencer i enten både dansk og engelsk eller i to af fagene matematik, fysik og kemi.   

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

8. februar 2022: Afholdelse af generalprøve 1 kl. 09.00 – 14.00 (GEN1)

Termin: GEN1
Uddannelse: alle

5. februar 2022: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommerterminen)

I perioden 3. januar - 15. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

18. februar 2022: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sommerterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. februar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (GEN2)

I perioden 1. januar - 23. februar kan der indberettes hold til generalprøve 2.

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 1. marts 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 5. januar 2022.

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne.

Termin: GEN2
Uddannelse: alle

24. februar 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

2. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

I perioden 4. januar - 2. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

2. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

I perioden 3. januar - 2. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM  

2. marts 2022: Afholdelse af generalprøve 2 kl. 09.00 – 14.00 (GEN2)

Termin: GEN2

Uddannelse: alle 

3. marts 2022: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommerterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

3. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

I perioden 3. januar - .3 marts 2022 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives i perioden uge 12 - uge 18 2022.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM 

4. marts 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommerterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

7. marts 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2)

Udmelding af censurplaner for SSO2. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

7. marts 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

14. marts 2021: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 28. februar 2022.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 14. marts 2022 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX 

23. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sommerterminen)

I perioden 4. - 23. marts skal der indberettes prøveplaner for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP, SRP og EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. marts 2022: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 4. - 23. marts skal der indberettes lærerfriholdelser i perioden 17. maj - 2. september.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle 

29. marts 2022: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommerterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline,dk) i perioden 1. - 29. marts 2022.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 2. maj og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

31. marts 2022: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

1. april 2022: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B (htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).
Lærereksemplar kan udleveres 18. marts.

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 18. marts 2022 klokken 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

4. april 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT1)

Beskikkelsesbreve til censorer af første optagelsesprøve (OPT1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

19. april 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT1)

I perioden 1. - 19. april kan der indberettes ansøgere til første optagelsesprøve (OPT1)

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 26. april 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 20. april 2022.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

20. april 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx og hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny matematik A (stx og hhx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 6. april 2022 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: STX og HHX

22. april 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (OPT1)

Udmelding af censurplaner for første optagelsesprøve (OPT1). Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

22. april 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT1)

Allokeringsbreve til censorer af første optagelsesprøve (OPT1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

27. april 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

27. april 2022: Afholdelse af 1. optagelsesprøve kl. 10.00 – 14.00 (OPT1)

Termin: OPT1
Uddannelse: alle

28. april 2022: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 28. april til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. maj 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

5. maj 2022: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlige prøveplaner (sommerterminen)

Der er åbent for indberetning af supplerende skriftlige prøveplaner frem til dagen før det enkelte fags prøvedag.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2022: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommerterminen)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 23. maj 2022.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommerterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes per mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

16. maj 2022: Offentliggørelse af eksamensplan (sommerterminen)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

17. maj 2022: Første mulige prøvedag (sommerterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. maj 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 6. maj 2022 klokken 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

23. maj 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT2)

Beskikkelsesbreve til censorer af anden optagelsesprøve (OPT2) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

31. maj 2022: Udlevering af erhvervscase (sommerterminen)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) 

Materialet kan downloades 31. maj 2022 kl. 07.00.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

1. juni 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT2)

I perioden 1. maj – 1. juni kan der indberettes ansøgere til anden optagelsesprøve (OPT2)

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 9. juni 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 2. juni 2022.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

4. juni 2022: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge
Uddannelse: alle

7. juni 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (OPT2)

Udmelding af censurplaner for anden optagelsesprøve (OPT2). Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

7. juni 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT2)

Allokeringsbreve til censorer af anden optagelsesprøve (OPT2) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

10. juni 2022: Afholdelse af 2. optagelsesprøve kl. 10.00 – 14.00 (OPT2)

Termin: OPT2
Uddannelse: alle

14 - 15. juni 2022: Censormøder

Termin: sommer
Uddannelse: alle

21. juni 2022: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygeterminen)

I perioden 17. maj - 21. juni skal der indberettes skriftlige hold til prøver i sygeterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

22. juni 2022: Sidste mulige prøvedag (sommerterminen)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. juni 2022: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sygeterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve sendes til institutionens mailadresse.

Termin: syge
Uddannelse: alle

24. juni 2022: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommerterminen)

Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensdatabasen til brug for Optagelse.dk. 

Henvendelser angående indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til STIL supporten.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

24. juni 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT3)

I perioden 11. – 24. juni kan der indberettes ansøgere til tredje optagelsesprøve (OPT3)

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 26. juni 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 12. juni 2022.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

27. juni 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sygeterminen)

I perioden 1. - 27. juni skal der indberettes prøveplaner for sygeterminens skriftlige prøver. 

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

27. juni 2022: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygeterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 13. - 27. juni.

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 27. juli og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

27. juni 2022: Udmelding pr. mail - rettevejledninger og bestå-grænser (OPT3)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

27. juni 2022: Afholdelse af 3. optagelsesprøve kl. 10.00 – 14.00 (OPT3)

Termin: OPT3
Uddannelse: alle

28. juni 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygeterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juli 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sygeterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juli 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygeterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

29. juli 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT4)

I perioden 25. juni - 29. juli kan der indberettes ansøgere til fjerde optagelsesprøve (OPT4)

Efter fristen er der fortsat åben for tilføjelser og ændringer frem til den 2. august 2022.

Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 26. juni 2022.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

Skoleåret 2022/2023

3. august 2022: Udmelding pr. mail - rettevejledninger og bestå-grænser (OPT4)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning. 

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

Sidst opdateret: 3. december 2021