Hop til indhold

Skoleåret 2020/2021

3. august 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 3. august - 1. september skal der indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1 og SSO2 samt SSOhfe).

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

3. august 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver åbner.

I perioden 3. august til 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen.

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt op til den mundtlige prøve.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

4. august 2020: Første mulige skriftlige prøvedag (sygetermin)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (uvm.dk).

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. august 2020: Første mulige mundtlige prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

10. august 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (SSO, EUX (gl.))

I perioden 3. - 10. august skal der indstilles skriftlige censorer til SSO, EUX/EGYM (gl.). Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning. Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

17. august 2020: Indberetning til  XPRS - prøveplaner (SSO, EUX (gl.))

I perioden 3. - 17. august  skal der indberettes en prøveplan for SSO, EUX/EGYM (gl. ordning), såfremt der ønskes censortildeling primo september. Herefter løbende indberetning.

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

21. august 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx).
Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)
Lærereksemplar kan udleveres 7. august 2020.

Termin: -
Uddannelse: HTX

24. august 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSOhfe)

I perioden 24. august 2020 - 21. maj 2021 kan der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hfe). Der vil løbende i perioden blive udmeldt beskikkelses- og allokeringsbreve samt censurplaner.

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

1. september 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 3. august - 1. september skal der indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer. Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1 og SSO2 samt SSOhfe). Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer skal der laves en tom indberetning. Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

1. september 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter og SSO)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 1. september - 5. oktober skal der indstilles skriftlige censorer til vinter og SSO.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter og SSO
Uddannelse: alle

2. september 2020: Sidste mulige prøvedag (sygeterminen)

Termin: syge
Uddannelse: alle

2. september 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres på Materialeplatformen - ny matematik B - 2hf (ny-2hf211-MAT/B-02092020). Forberedelsesmaterialet benyttes til vinter-, sommer- og sygetermin.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Termin: vinter, sommer og syge
Uddannelse: 2hf

2. september 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, EUX (gl.))

Udmelding af censurplaner for SSO, EUX/EGYM (gl. ordning).

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

2. september 2020: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, EUX (gl.))

Allokeringsbreve til censorer af SSO, EUX/EGYM (gl. ordning) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

23. september 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - teknologi B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 16. september 2020.

Termin: -
Uddannelse: HTX

25. september 2020: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vinterterminen)

I perioden 1. - 25. september skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder SOP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

29. september 2020: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (vinterterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver.

I perioden 3. august til 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.dk. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt op til den mundtlige prøve.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

5. oktober 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter og SSO)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 1. september - 5. oktober skal der indstilles skriftlige censorer til vinter og SSO.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter og SSO
Uddannelse: alle

5. oktober 2020: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vinterterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

18. oktober 2020: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

21. oktober 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik B (htx).
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 7. oktober 2020. 

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

21. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (vinterterminen)

I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøveplaner for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. oktober 2020: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vinterterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 1. - 23. oktober. 
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 18. november og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

29. oktober 2020: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 22. - 29. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser. Indberetninger modtaget efter 29. oktober indgår ikke i den mundtlige censorallokering.
Husk at friholde undervisere i skolens juleferie (før juleaften og efter nytår).

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

2. november 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

Indberetning af prøveplaner (SSO1) åbner

I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

9. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

10. november 2020: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 10. november til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

16. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2020: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vinterterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2020: Første mulige prøvedag (vinterterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommerterminen)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar skal der indstilles skriftlige censorer til sommer terminen.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

1. december 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (1. og 2. Optagelsesprøve)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar kan der indstilles skriftlige censorer til 1. og 2. optagelsesprøve.

Herefter kan der løbende laves indberetninger ved ændringer (indstillinger, orlov, fratrædelse, adresseændringer mv.).

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF 

9. december 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx).
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) Lærereksemplar kan udleveres 26. november 2020.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

16. december 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2020: Sidste mulige prøvedag før jul (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (1. og 2. generalprøve)

Indberetning af prøveplaner til 1. og 2. generalprøve åbner.

I perioden 1. januar - 1. februar kan der indberettes en prøveplan til 1. generalprøve, der afholdes den 9. februar 2021.

I perioden 1. januar - 22. februar kan der indberettes en prøveplan til 2. generalprøve, der afholdes den 3. marts 2021.

Se mere om generalprøven 2021 (uvm.dk)

Termin: GEN1 20/21 og GEN2 20/21
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Første mulige prøvedag efter nytår (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SRP - Netprøver åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen. 

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

Indberetning af prøveplaner til SSO2 åbner

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

5. januar 2021: Virtuelt censormøde matematik

Termin: vinter
Uddannelse: stx/hf

7. januar 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO1)

Udmelding af censurplaner for SSO1 (hf).

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

7. januar 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM 

29. januar 2021: Sidste mulige mundtlige prøvedag (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. februar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (1. generalprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 1. generalprøve, der afholdes den 9. februar 2021.

Se mere om generalprøverne 2021 (uvm.dk)

Termin: GEN2 20/21
Uddannelse: alle

1. februar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner (SSO1)

I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

9. februar 2021: Generalprøve Netprøver

Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere information kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

9. februar 2021: Indberetning til XPRS – censorkompetence (optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer til optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Indberetningen dækker 1. og 2. optagelsesprøve.

Derudover kan der løbende laves indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

9. februar 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommerterminen)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 1. december 2020 - 9. februar skal der indstilles skriftlige censorer til sommer terminen.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

16. februar 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommerterminen)

I perioden 4. januar - 16. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

19. februar 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sommerterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. februar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (2. generalprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til 2. generalprøve, der afholdes den 3. marts 2021.

Se mere om generalprøverne 2021 (uvm.dk)

Termin: GEN2 20/21
Uddannelse: alle

3. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SRP - Netprøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

3. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM 

3. marts 2021: Generalprøve Netprøver

Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere information kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

4. marts 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

4. marts 2021: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommerterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. marts 2021: Udmelding fra til XPRS - beskikkelsesbreve (optagelsesprøve)

Første udsendelse af beskikkelsesbreve, herefter løbende. Beskikkelsesbreve til censorer, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. 

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021+2. optagelsesprøve 11. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

5. marts 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommerterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

11. marts 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2)

Udmelding af censurplaner for SSO2 (hf).

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

11. marts 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

15. marts 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - teknologi B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel teknologi B (htx).
Lærereksemplar kan udleveres 8. marts.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

24. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sommerterminen)

I perioden 5. - 24. marts skal der indberettes prøveplaner for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP, SRP og EOP.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

24. marts 2021: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 5. - 24. marts skal der indberettes lærerfriholdelser i perioden 20. maj - 2. september.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

25. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner SSO2.

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

29. marts 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommerterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline,dk) i perioden 8. - 29. marts.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 3. maj og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

31. marts 2021: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

1. april 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (1. Optagelsesprøve)

Indberetning af prøveplaner til 1. optagelsesprøve åbner. 

I perioden 1. april - 19. april kan der indberettes prøveplaner med de elever, som skal deltage i 1. optagelsesprøve. 

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF 

6. april 2021: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B (htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).
Lærereksemplar kan udleveres 22. marts.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

19. april 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (1. optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til første optagelsesprøve. 

Derudover kan der frem til den 27. april 2021 indberettes ændringer. 

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

21. april 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx og hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny matematik A (stx og hhx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 7. april.

Termin: sommer
Uddannelse: STX og HHX

22. april 2021: Udmelding fra til XPRS - censurplaner (1. optagelsesprøve)

Udmelding af censurplaner for første optagelsesprøve. 

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

22. april 2021: Udmelding fra til XPRS - allokeringsbreve (1. optagelsesprøve)

Udsendelse af allokeringsbreve til censorer af optagelsesprøven. Allokeringsbreve til censorer, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. 

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

28. april 2021: Afholdelse af 1. optagelsesprøve

Afholdelse af første optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.

Termin: 1. optagelsesprøve 28. april 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

28. april 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

29. april 2021: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 29. april til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

29. april 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (2. Optagelsesprøve)

Indberetning af prøveplaner til 2. optagelsesprøve åbner.

I perioden 29. april – 16. juni kan der indberettes prøveplaner med de elever, som skal deltage i 2. optagelsesprøve.

Termin: 2. Optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

5. maj 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

6. maj 2021: Offentliggørelse af eksamensplan (sommerterminen)

Institutionen giver tidligst den 29. april 2021 og senest den 6. maj 2021 eleven eller kursisten meddelelse om elevens eller kursistens eksamensplan, som indeholder oplysningerne om, hvilke prøver eleven eller kursisten skal aflægge og hvilke prøver i elevens eller kursistens eksamensplan, der er aflyst.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. maj 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommerterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes per mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

20. maj 2021: Første mulige prøvedag (sommerterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

26. maj 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 12. maj.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

2. juni 2021: Udlevering af erhvervscase (sommerterminen)

Erhvervscase (hhx) udleveres. Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

4. juni 2021: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge
Uddannelse: alle

12. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (3. Optagelsesprøve)

Indberetning af prøveplaner til 3. optagelsesprøve åbner.

I perioden 12. juni – 23. juni kan der indberettes prøveplaner med de elever, som skal deltage i 3. optagelsesprøve.

Termin: 3. Optagelsesprøve 28. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

14 - 15. juni 2021: Virtuelt censormøde 

16. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (2. optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til anden optagelsesprøve.

Derudover kan der frem til den 17. juni indberettes ændringer.

Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF 

18. juni 2021: Afholdelse af 2. optagelsesprøve

Afholdelse af anden optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.

Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

22. juni 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygeterminen)

Der skal indberettes skriftlige hold til prøver i sygeterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sygeterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

23. juni 2021: Sidste mulige prøvedag (sommerterminen)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. juni 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sygeterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: syge
Uddannelse: alle

23. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (3. optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til tredje optagelsesprøve.

Derudover kan der frem til den 27. juni indberettes ændringer.

Termin: 3. optagelsesprøve 28. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

25. juni 2021: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommerterminen)

Sidste frist for indberetning af beviser til brug for Optagelse.dk. Henvendelser angående indberetningen skal ske til STIL supporten (jira.stil.dk).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

28. juni 2021: Afholdelse af 3. optagelsesprøve

Afholdelse af tredje optagelsesprøve, kl. 10.00-13.00.

Termin: 3. optagelsesprøve 28. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

28. juni 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygeterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sygeterminen)

I perioden 1. - 28. juni skal der indberettes prøveplaner for sygeterminens skriftlige prøver.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juni 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygeterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 14. - 28. juni.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 2. august og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

29. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (4. Optagelsesprøve)

Indberetning af prøveplaner til 4. optagelsesprøve åbner.

I perioden 29. juni – 31. juli kan der indberettes prøveplaner med de elever, som skal deltage i 4. optagelsesprøve.

Termin: 4. Optagelsesprøve 3. august 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

6. juli 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sygeterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

6. juli 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygeterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

31. juli 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (4. optagelsesprøve)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til fjerde optagelsesprøve.

Derudover kan der frem til den 2. august indberettes ændringer.

Termin: 4. optagelsesprøve 3. august 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

Skoleåret 2021/2022

4. august 2021: Første mulige skriftlige prøvedag (sygetermin)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (uvm.dk).

Termin: syge
Uddannelse: alle 

9. august 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (SSO, eux (gl.))

I perioden 2. - 9. august 2021 skal der indstilles skriftlige censorer til SSO, eux (gl.). 

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning. 

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

16. august 2021: Indberetning til  XPRS - prøveplaner (SSO, eux (gl.))

I perioden 2. - 16. august 2021 skal der indberettes en prøveplan for SSO, eux (gl.), såfremt der ønskes censortildeling primo september. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

19. august 2021: Udmelding fra XRPS - beskikkelsesbreve (SSO, eux (gl.))

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO, eux (gl.) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

24. august 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 9. august 2021 kl. 07.00.

Termin: syge
Uddannelse: HTX

1. september 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

I perioden 2. august - 1. september indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1, SSO2 samt SSO, hfe).

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

1. september 2021: Udmelding af XPRS - censurplaner (SSO, eux (gl.))

Udmelding af censurplaner for SSO, eux (gl.)) 

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

1. september 2021: Udmelding fra XRPS - allokeringsbreve (SSO, eux (gl.))

Allokeringsbreve til censorer af SSO, eux (gl.) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, eux
Uddannelse: EGYM

1. september 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres på Materialeplatformen - ny matematik B - 2hf (ny-2hf211-MAT/B-02092020). Forberedelsesmaterialet benyttes til vinter-, sommer- og sygetermin.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Termin: vinter, sommer og syge
Uddannelse: 2HF

2. september 2021: Sidste mulige prøvedag (sygeterminen).

Termin: syge
Uddannelse: alle

22. september 2021: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - ny teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 8. september 2021.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 8. september 2021 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

24. september 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vinterterminen)

I perioden 1. - 24. september skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/EOP. 

Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

29. september 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (vinterterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. oktober 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

I perioden 2. august - 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”. 

Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve
Uddannelse: EGYM

4. oktober 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe)

I perioden 1. september - 4. oktober 2021 skal der indstilles skriftlige censorer til vinter, SSO1 og SSO2, samt SSO, hfe. 

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe
Uddannelse: alle
 

5. oktober 2021: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vinterterminen)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SOP / EOP.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

15. oktober 2021: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx)

Projektoplæg/tema udleveres - gl. matematik B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 1. oktober 2021. 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 1. oktober 2021 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

18. oktober 2021: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

20. oktober 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (vinterterminen)

I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøveplaner for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

20. oktober 2021: Indberetning til XPRS - Lærefriholdelse (vinterterminen)

I perioden 6. - 20. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser gældende for perioden 1. december 2021 til 31. januar 2022. Indberetninger modtaget efter 20. oktober indgår ikke i den mundtlige censorallokering.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

25. oktober 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vinterterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 30. september - 25. oktober 2021. 

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 23. november og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

27. oktober 2021: Indberetning til XPRS -  prøveplaner (SSO, hfe)

I perioden 1. - 27. oktober 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hfe). Dette gælder for alle institutioner, der ønsker censurudmelding ultimo november.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til 21. maj 2022

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

27. oktober 2021: Indberetning til XPRS -  beskikkelsesbreve (vinterterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

3. november 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO, hfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

8. november 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

9. november 2021: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 9. november 2021 til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

15. november 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

16. november 2021: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlige prøveplaner (vinterterminen)

Der er åbent for indberetning af supplerende skriftlige prøveplaner frem til dagen før det enkelte fags prøvedag.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

22. november 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vinterterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2021: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul (vinterterminen)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes før jul.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

24. november 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, hfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (SSO, hfe).

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

25. november 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, hfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, hfe
Uddannelse: AGYM

 

1. december 2021: Første mulige prøvedag (vinterterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

6. december 2021: Offentliggørelse af prøveplan (vinterterminen)

Offentliggørelse af alle prøveplaner.

Termin: vinter
Uddannelse: alle 

6. december 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx). Lærereksemplar kan udleveres 22. november 2021.

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) Lærereksemplar kan udleveres 22. november 2021.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

15. december 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2021: Sidste mulige prøvedag før jul (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

3. januar 2022: Første mulige prøvedag efter nytår (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2022: Censormøde matematik (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: STX/HF

5. januar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

I perioden 1. november 2021 - 5. januar 2022 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO1), der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2022.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

10. januar 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO1)

Udmelding af censurplaner for SSO1 for opgaver der skrives i perioden uge 2 - 11 2022. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

10. januar 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM 

31. januar 2022: Sidste mulige mundtlige prøvedag (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. februar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (1. generalprøve)

I perioden 1. januar - 4. februar kan der indberettes hold til generalprøve 1.

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne.

Termin: generalprøve 1
Uddannelse: alle 

8. februar 2022: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommer- og sygeterminen)

I perioden 1. december 2021 - 8. februar 2022 indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer og ønsker om skriftlige censur til sommer- og sygeterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer og syge
Uddannelse: alle

15. februar 2022: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommerterminen)

I perioden 3. januar - 15. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

18. februar 2022: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sommerterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

25. februar 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (2. generalprøve)

I perioden 1. januar - 25. februar kan der indberettes hold til generalprøve 2.

Der allokeres ikke censorer til generalprøverne. 

Termin: generalprøve 2
Uddannelse: alle

2. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

2. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

I perioden 3. januar - 2. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM  

3. marts 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

3. marts 2022: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommerterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

4. marts 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommerterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

11. marts 2022: Udmelding fra XPRS - prøveplaner (SSO2)

I perioden 3. januar - 11. marts 2022 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives i perioden uge 12 - uge 18 2022.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM 

14. marts 2021: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 28. februar 2022.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 14. marts 2022 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

17. marts 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2)

Udmelding af censurplaner for SSO2. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

17. marts 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

23. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sommerterminen)

I perioden 4. - 23. marts skal der indberettes prøveplaner for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP, SRP og EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. marts 2022: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 4. - 23. marts skal der indberettes lærerfriholdelser i perioden 17. maj - 2. september.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

25. marts 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner SSO2.

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

29. marts 2022: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommerterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline,dk) i perioden 1. - 29. marts 2022.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 2. maj og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

31. marts 2022: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

1. april 2022: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B (htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).
Lærereksemplar kan udleveres 18. marts.

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 18. marts 2022 klokken 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX 

20. april 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx og hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny matematik A (stx og hhx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 6. april 2022 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: STX og HHX

27. april 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

28. april 2022: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 28. april til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. maj 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

5. maj 2022: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlige prøveplaner (sommerterminen)

Der er åbent for indberetning af supplerende skriftlige prøveplaner frem til dagen før det enkelte fags prøvedag.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2022: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommerterminen)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 23. maj 2022.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. maj 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommerterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes per mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle 

16. maj 2022: Offentliggørelse af eksamensplan (sommerterminen)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

17. maj 2022: Første mulige prøvedag (sommerterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. maj 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 6. maj 2022 klokken 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

31. maj 2022: Udlevering af erhvervscase (sommerterminen)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) 

Materialet kan downloades 31. maj 2022 kl. 07.00.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

4. juni 2022: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge
Uddannelse: alle 

14 - 15. juni 2022: Censormøder

Termin: sommer
Uddannelse: alle

21. juni 2022: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygeterminen)

I perioden 17. maj - 21. juni skal der indberettes skriftlige hold til prøver i sygeterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: 2. optagelsesprøve 18. juni 2021
Uddannelse: HHX, HTX, STX og HF

22. juni 2022: Sidste mulige prøvedag (sommerterminen)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. juni 2022: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sygeterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve sendes til institutionens mailadresse.

Termin: syge
Uddannelse: alle

24. juni 2022: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommerterminen)

Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensdatabasen til brug for Optagelse.dk. 

Henvendelser angående indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til STIL supporten.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

27. juni 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sygeterminen)

I perioden 1. - 27. juni skal der indberettes prøveplaner for sygeterminens skriftlige prøver. 

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

27. juni 2022: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygeterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 13. - 27. juni.

Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 27. juli og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juni 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygeterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juli 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sygeterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juli 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygeterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

Sidst opdateret: 14. juni 2021