Hop til indhold

Skoleåret 2023/2024

1. marts 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer

Uddannelse: alle 

4. marts 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve)

I perioden 3. januar - 4. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP/SOP/EOP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP-netprøve”, ”SOP-netprøve” og "EOP-netprøve". Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

4. marts 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO2)

Udmelding af censurplan for SSO2 for opgaver der skrives i perioden uge 12 - 18 2024. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

4. marts 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

13. marts 2024: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 28. februar 2024 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

20. marts 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (sommertermin)

I perioden 1. - 20. marts skal der indberettes prøveplan for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP/SRP/EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

20. marts 2024: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 1. - 20. marts skal der indberettes lærerfriholdelser for perioden 23. maj - 31. august.

Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 21. marts - 24. april 2024.

Termin: sommer 

Uddannelse: alle

31. marts 2024: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 1. - 31. marts 2024.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 6. maj 2024 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

31. marts 2024: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

2. april 2024: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - matematik B (htx og hhx). 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 19. marts 2024 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

12. april 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT1)

Beskikkelsesbreve til censorer ved OPT1 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

15. april 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT1)

I perioden 1. marts - 15. april kan der indberettes prøveplan for 1. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 23. april 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 16. april 2024.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

18. april 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT1)

Udmelding af censurplan til 1. optagelsesprøve.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

18. april 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT1)

Allokeringsbreve til censorer af 1. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

22. april 2024: Aflevering af projektrapport - matematik B (htx og hhx)

Projektrapport afleveres - matematik B (htx).

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

24. april 2024: 1. optagelsesprøve (OPT1)

Afholdelse af 1. optagelsesprøve. Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

24. april 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (hhx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 10. april 2024 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HHX

24. april 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

25. april 2024: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 25. april frem til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

3. maj 2024: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

6. maj 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

7. maj 2024: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sommertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

14. maj 2024: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt mundtlige prøver, der afholdes til og med 29. maj 2024.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

14. maj 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

22. maj 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT2)

Beskikkelsesbreve til censorer ved OPT2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

22. maj 2024: Offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

23. maj 2024: Første prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer

Uddannelse: alle

28. maj 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).  

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) 

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 14. maj 2024 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX 

29. maj 2024: Udlevering af erhvervscase (sommertermin)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades 29. maj 2024 klokken 07.00.

Termin: sommertermin

Uddannelse: HHX

4. juni 2024: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge

Uddannelse: alle

5. juni 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT2)

I perioden 28. maj – 5. juni kan der indberettes prøveplan for 1. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 13. juni. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 6. juni.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

6. juni 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT2) 

Udmelding af censurplan til 2. optagelsesprøve.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

6. juni 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT2)

Allokeringsbreve til censorer af 2. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

14. juni 2024: 2. optagelsesprøve (OPT2)

Afholdelse af 2. optagelsesprøve. Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

17. og 18. juni 2024: Censormøder 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

18. juni 2024: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygetermin)

I perioden 23. maj - 18. juni skal der indberettes skriftlige hold til sygeterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge

Uddannelse: alle

19. juni 2024: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sygetermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve sendes til institutionens mailadresse.

Termin: syge

Uddannelse: alle

25. juni 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygetermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

26. juni 2024: Sidste prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer

Uddannelse: alle

28. juni 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT3)

I perioden 15. - 28. juni kan der indberettes prøveplan for 3. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 30. juni 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 29. juni 2024.

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

28. juni 2024: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommertermin)

Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensdatabasen til brug for Optagelse.dk. 

Henvendelser angående indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til STIL supporten.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

1. juli 2024: 3. optagelsesprøve (OPT3)

Afholdelse af 3. optagelsesprøve. Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

1. juli 2024: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygetermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 8. juni - 1. juli 2024.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 29. juli 2024 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge

Uddannelse: alle

1. juli 2024: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT3)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

1. juli 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (sygetermin)

I perioden 23. maj - 1. juli skal der indberettes prøveplan for sygeterminens skriftlige prøver. 

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juli 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sygetermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juli 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygetermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

5. juli 2024: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sygetermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: syge

Uddannelse: alle

Skoleåret 2024/2025

2. august 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT4)

I perioden 2. juli – 2. august kan der indberettes prøveplan for 4. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 2. august 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 3. august 2024.

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

5. august 2024: Første prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

6. august 2024: 4. optagelsesprøve (OPT4)

Afholdelse af 4. optagelsesprøve. Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

8. august 2024:  Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 25. juli 2023 klokken 07.00.

Termin: syge

Uddannelse: alle 

22. august 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OTP5)

I perioden 7. august til 22. august kan der indberettes prøveplan for 5. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 25. august. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 23. august.

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

26. august 2024: 5. optagelsesprøve (OPT5)

Afholdelse af 5. optagelsesprøve. Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

31. august 2024: Sidste prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

9. september 2024: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

I perioden 1. august - 9. september indstiller institutionen undervisernes mundtlige censorkompetencer til alle terminer, dog ikke sommer- og sygetermin.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til vinter, SSO1, SSO2 samt SSO, hfe.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter, SSO1, SSO2, SSO/hfe

Uddannelse: alle

18. september 2024: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vintertermin)

I perioden 1. - 18. september indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/EOP.

Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

19. september 2024: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 5. september klokken 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

25. september 2024: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (vintertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

27. september 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO, hfe)

I perioden 1. september - 27. september 2024 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (hfe).

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til 16. maj 2025.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

2. oktober 2024: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vintertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SOP / EOP.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

3. oktober. 2024: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP-netprøve/EOP-netprøve)

I perioden 1. september - 3. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP/EOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve” og ”EOP-netprøve”. 

Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige ”elever til prøve” indberetning til vinterterminen. Ændringer kan indberettes frem til prøveperiodens afslutning.

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder, kan der genindberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve/EOP-netprøve

Uddannelse: EGYM 

3. oktober. 2024: Indberetning til XPRS – censorkompetence (vintertermin) 

Frist for indberetning af lærernes ønsker om skriftlig censur til vinterterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning. 

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter

Uddannelse: alle

7. oktober 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO, hfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO, hfe sendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censor.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

11. oktober 2024: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, hfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (SSO, hfe). Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

11. oktober 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, hfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

16. oktober 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (vintertermin)

I perioden 3. - 16. oktober skal der indberettes prøveplan for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.

Prøveplanen skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

16. oktober 2024: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 3. - 16. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser gældende for perioden 2. december 2024 til 31. januar 2025. Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 17. oktober til 6. november 2024.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

18. oktober 2024: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

18. oktober 2024: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vintertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 30. september – 18. oktober 2024.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete den 20. november 2024 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

23. oktober 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (vintertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. november 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. november 2024: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

7. november 2024: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 7. november til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

12. november 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

13. november 2024: Indberetning til XPRS – ændringer og tilføjelser til den skriftlige prøveplan (vintertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

22. november 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vintertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

22. november 2024: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes før jul.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

2. december 2024: Første prøvedag (vintertermin) 

Termin: vinter

Uddannelse: alle

2. december 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra den 18. november 2024 klokken 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

5. december 2024: Offentliggørelse af prøveplan (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for alle prøver.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

16. december 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO1)

I perioden 4. november - 16. december kan der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO1), der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2025. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

19. december 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

20. december 2024: Sidste prøvedag før jul (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. januar 2025: Første prøvedag efter nytår (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

7. januar 2025: Censormøde matematik (vintertermin) 

Termin: vinter

Uddannelse: STX/HF

7. januar 2025: Sidste frist for afgivelse af karakterer (vintertermin) 

Termin: vinter

Uddannelse: alle

9. januar 2025: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO1)

Udmelding af censurplan for SSO1 for opgaver der skrives i perioden uge 2 - 11 2025. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

9. januar 2025: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

13. januar 2025: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (stx).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2024 til og med vinterterminen 2025/26.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Termin: sommer, syge og vinter

Uddannelse: STX

13. januar 2025: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik B (2hf).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2023 til og med vinterterminen 2024/25.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Termin: sommer, syge og vinter

Uddannelse: 2HF

20. januar 2025: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommer- og sygetermin)

Institutionen indstiller undervisernes mundtlige censorkompetencer og ønsker til skriftlig censur til sommerterminen samt til skriftlig censur i sygeterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer og syge

Uddannelse: alle

30. januar 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (generalprøve 1)

I perioden 6. januar - 30. januar kan der indberettes hold til generalprøve 1.

Efter fristen vil der være åbent for ændringer og tilføjelser frem til den 5. februar.

Prøvehold vil være synlige i Netprøver den 31. januar.

Termin: gen1

Uddannelse: alle

31. januar 2025: Sidste prøvedag (vintertermin) 

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. februar 2025: Generalprøve 1

Afholdelse af generalprøve 1.

Termin: gen1

Uddannelse: alle

6. februar 2025: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommertermin)

I perioden 6. januar - 6. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

7. februar 2025: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sommertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

20. februar 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (generalprøve 2)

I perioden 6. januar - 20. februar kan der indberettes hold til generalprøve 2.

Efter fristen vil der være åbent for ændringer og tilføjelser frem til den 24. februar.

Prøvehold vil være synlige i Netprøver den 21. februar.

Termin: gen2

Uddannelse: alle

20. februar 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO2)

I perioden 6. januar - 20. februar 2025 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives i perioden uge 12 - uge 18 2025.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

25. februar 2025: Generalprøve 2

Afholdelse af generalprøve 2.

Termin: gen2

Uddannelse: alle

27. februar 2025: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SRP/SOP/EOP.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

28. februar 2025: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

3. marts 2025: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

3. marts 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve)

I perioden 6. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP/SOP/EOP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP-netprøve”, ”SOP-netprøve” og "EOP-netprøve". Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

5. marts 2025: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO2)

Udmelding af censurplan for SSO2 for opgaver der skrives i perioden uge 12 - 18 2025. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

5. marts 2025: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

12. marts 2025: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 27. februar 2025 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

18. marts 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (sommertermin)

I perioden 28. februar - 18. marts skal der indberettes prøveplan for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP/SRP/EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

18. marts 2025: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 28. februar - 18. marts skal der indberettes lærerfriholdelser for perioden 12. maj - 29. august.

Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 19. marts til 23. april 2025.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

31. marts 2025: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 1. - 31. marts 2025.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 7. maj 2025 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

31. marts 2025: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

1. april 2025: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - matematik B (htx og hhx). 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 18. marts 2025 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

23. april 2025: Aflevering af projektrapport - matematik B (htx og hhx)

Projektrapport afleveres - matematik B (htx).

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

23. april 2025: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

24. april 2025: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 24. april og frem til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

24. april 2025: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (hhx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 10. april 2025 klokken 07.00.

Termin: sommertermin

Uddannelse: HHX

1. maj 2025: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx). 

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

1. maj 2025: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til skriftlige prøver i sommerterminen. 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

2. maj 2025: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sommertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag. 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

12. maj 2025: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

12. maj 2025: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 27. maj 2025.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

15. maj 2025: Offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

16. maj 2025: Første prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer

Uddannelse: alle

19. maj 2025: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 5. maj 2025 klokken 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

22. maj 2025: Udlevering af erhvervscase (sommertermin)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades den 22. maj 2025 klokken 07.00.

Termin: sommertermin

Uddannelse: HHX

4. juni 2025: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge

Uddannelse: alle

16. og 17. juni 2025: Censormøder  

Termin: sommer

Uddannelse: alle

19. juni 2025: Indberetning til XPRS - prøveplan (sygetermin)

I perioden 19. maj - 19. juni skal der indberettes prøveplan for sygeterminens skriftlige prøver.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge

Uddannelse: alle

24. juni 2025: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygetermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

25. juni 2025: Sidste prøvedag (sommertermin) 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

30. juni 2025: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygetermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 2. juni – 30. juni 2025.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 28. juli 2025 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge

Uddannelse: alle

3. juli 2025: Udmelding fra XPRS - censurplan (sygetermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge

Uddannelse: alle

3. juli 2025: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygetermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juli 2025: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sygetermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: syge

Uddannelse: alle

Skoleåret 2025/2026

4. august 2025: Første prøvedag (sygetermin) 

Termin: syge

Uddannelse: alle

29. august 2025: Sidste prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

Sidst opdateret: 8. april 2024