Hop til indhold

Skoleåret 2022/2023

3. august 2022: 4. optagelsesprøve (OPT4)

Afholdelse af 4. optagelsesprøve.

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

3. august 2022: Udmelding pr. mail - rettevejledninger og bestå-grænser (OPT4)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning. 

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

3. august 2022: Første prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

22. august 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 8. august 2022 kl. 07.00.

Termin: syge

Uddannelse: HTX

1. september 2022: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

I perioden 1. august - 1. september indstiller institutionen undervisernes mundtlige censorkompetencer til alle terminer, dog ikke sommer- og sygetermin.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til vinter, SSO1, SSO2 samt SSO, hfe.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter, SSO1, SSO2, SSO/hfe

Uddannelse: alle

2. september 2022: Sidste mulige prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

21. september 2022: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 7. september 2022 kl. 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

23. september 2022: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vintertermin)

I perioden 1. - 23. september indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/EOP.

Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

26. september 2022: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (vintertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

26. september 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO, hfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

30. september 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO, hfe)

I perioden 1. september - 30. september 2022 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (hfe).

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til 12. maj 2023.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

3. oktober 2022: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP-netprøve)

I perioden 1. august - 3. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”.

Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen.

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

3. oktober 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, hfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

3. oktober 2022: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, hfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (SSO, hfe). Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

4. oktober 2022: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vintertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SOP / EOP.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

4. oktober 2022: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe)

Frist for indberetning af lærernes ønske om skriftlig censur til vinterterminen, SSO1 og SSO2, samt SSO, hfe.

Censorkompetence skal altid indberettes – også selvom der ikke indstilles censorer til skriftlig censur.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter / SSO1 / SSO2 / SSO, hfe

Uddannelse: alle

18. oktober 2022: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

19. oktober 2022: Indberetning til XPRS - prøveplan (vintertermin)

I perioden 5. - 19. oktober skal der indberettes prøveplan for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.

Prøveplanen skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

19. oktober 2022: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 5. - 19. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser gældende for perioden 1. december 2022 til 31. januar 2023. Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 20. oktober til 7. november.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

21. oktober 2022: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vintertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 30. september - 21. oktober 2022.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 23. november 2022 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

26. oktober 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (vintertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

 

7. november 2022: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

8. november 2022: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 8. november til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

9. november 2022: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

14. november 2022: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

15. november 2022: Indberetning til XPRS – ændringer og tilføjelser til den skriftlige prøveplan (vintertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2022: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vintertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2022: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes før jul.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

 

1. december 2022: Første prøvedag (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2022: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 17. november 2022 kl. 07.00.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

5. december 2022: Offentliggørelse af prøveplan (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for alle prøver.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

14. december 2022: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2022: Sidste prøvedag før jul (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

 

3. januar 2023: Første prøvedag efter nytår (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO1)

I perioden 1. november 2022 - 4. januar 2023 kan der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO1), der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2023. 
Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning. 

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

5. januar 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO1)

Udmelding af censurplan for SSO1 for opgaver der skrives i perioden uge 2 - 11 2023. Herefter udmeldes der ved behov. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

5. januar 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

9. januar 2023: Censormøde matematik (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: STX/HF

9. januar 2023: Sidste frist for afgivelse af karakterer (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

16. januar 2023: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (stx).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2022 til og med vinterterminen 2023/24.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades fra 16. januar 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer, syge og vinter

Uddannelse: STX 

16. januar 2023: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik B (2hf).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2023 til og med vinterterminen 2024/25.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades fra 16. januar 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer, syge og vinter
Uddannelse: 2HF 

31. januar 2023: Sidste prøvedag (vintertermin)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

 

7. februar 2023: Generalprøve 1

Afholdelse af generalprøve 1.

Termin: generalprøve 1
Uddannelse: alle

7. februar 2023: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommer- og sygetermin)

Institutionen indstiller undervisernes mundtlige censorkompetencer og ønsker til skriftlig censur til sommerterminen samt til skriftlig censur i sygeterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer og syge
Uddannelse: alle

7. februar 2023: Indberetning til XPRS - censorkompetence (OPT1 og OPT2)

Institutionen indstiller censorer til både 1. og 2. optagelsesprøve. 

Censorerne skal indberettes med enten kompetencen´6752 Optag hum´ eller ´6754 Optag nat´ og skal have undervisningskompetence i den ene af de to nedenstående fagkombinationer:

  • både dansk og engelsk (indberettes som ’Optag hum’)
  • to af fagene matematik, fysik og kemi (indberettes som ’Optag nat’)

Termin: OPT1 og OPT2

Uddannelse: OPT

7. februar 2023: Indberetning til XPRS - censorkompetence (OPT1 og OPT2)

Institutionen indstiller censorer til både 1. og 2. optagelsesprøve.

Censorerne skal indberettes med enten kompetencen´6752 Optag hum´ eller ´6754 Optag nat´ og skal have undervisningskompetence i den ene af de to nedenstående fagkombinationer:

  • både dansk og engelsk (indberettes som ’Optag hum’)
  • to af fagene matematik, fysik og kemi (indberettes som ’Optag nat’)

Termin: OPT1 og OPT2

Uddannelse: OPT

 

14. februar 2023: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommertermin)

I perioden 3. januar - 14. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

17. februar 2023: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sommertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. februar 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (generalprøve 2)

I perioden 2. januar - 20. februar kan der indberettes hold til generalprøve 2.

Efter fristen vil der være åbent for ændringer og tilføjelser frem til den 27. februar 2023.

Prøvehold vil være synlige i Netprøver den 21. februar 2023. 

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. februar 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

1. marts 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (SOP-netprøve)

I perioden 3. januar - 1. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. 

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP-netprøve
Uddannelse: EGYM 

1. marts 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (SRP-netprøve)

I perioden 3. januar - 1. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP. 

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP-netprøve”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen. 

Termin: sommer
Uddannelse: alle

2. marts 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO2)

I perioden 3. januar - 2. marts 2023 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives i perioden uge 12 - uge 18 2023. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

2. marts 2023: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SRP/SOP/EOP.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

2. marts 2023: Generalprøve 2

Afholdelse af generalprøve 2.  

Termin: generalprøve 2

Uddannelse: alle

3. marts 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

6. marts 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO2)

Udmelding af censurplan for SSO2. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

6. marts 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

15. marts 2023: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 1. marts 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

22. marts 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (sommertermin)

I perioden 3. - 22. marts skal der indberettes prøveplan for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP/SRP/EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning. 

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. marts 2023: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 3. - 22. marts skal der indberettes lærerfriholdelser for perioden 15. maj - 31. august.

Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 23. marts til 26. april 2023.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

31. marts 2023: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 1. - 31. marts 2023.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 8. maj 2023 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

31. marts 2023: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - matematik B (htx og hhx). 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 17. marts 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

31. marts 2023: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. april 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT1 og OPT2)

Beskikkelsesbreve til censorer ved OPT1 og OPT2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1 og OPT2
Uddannelse: OPT

17. april 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT1)

I perioden 24. marts - 17. april kan der indberettes prøveplan for 1. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 25. april 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 21. april 2023.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

20. april 2023: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (hhx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 6. april 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HHX

20. april 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT1)

Udmelding af censurplan til 1. optagelsesprøve.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

21. april 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT1)

Allokeringsbreve til censorer af 1. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

26. april 2023: 1. optagelsesprøve (OPT1)

Afholdelse af 1. optagelsesprøve

Termin: OPT1
Uddannelse: OPT

26. april 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

26. april 2023: Aflevering af projektrapport - matematik B (htx og hhx)

Projektrapport afleveres - matematik B (htx).

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

27. april 2023: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 27. april frem til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

3. maj 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

3. maj 2023: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

4. maj 2023: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 23. maj 2023.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. maj 2023: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sommertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

4. maj 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. maj 2023: Offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

15. maj 2023: Første prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

22. maj 2023: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).  

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 8. maj 2023 kl. 07.00.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

23. maj 2023: Udlevering af erhvervscase (sommertermin)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades 23. maj 2023 kl. 07.00.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX 

4. juni 2023: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. juni 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT2)

I perioden 30. maj - 5. juni kan der indberettes prøveplan for 2. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 8. juni 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 7. juni 2023.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

6. juni 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT2)

Udmelding af censurplan til 2. optagelsesprøve.

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

7. juni 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT2)

Allokeringsbreve til censorer af 2. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.
Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

9. juni 2023: 2. optagelsesprøve (OPT2)

Afholdelse af 2. optagelsesprøve

Termin: OPT2
Uddannelse: OPT

12. og 13. juni 2023: Censormøder 

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. juni 2023: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygetermin)

I perioden 15. maj - 20. juni skal der indberettes skriftlige hold til sygeterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

21. juni 2023: Sidste prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

21. juni 2023: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sygetermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve sendes til institutionens mailadresse.
Termin: syge
Uddannelse: alle

23. juni 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT3)

I perioden 10. - 23. juni kan der indberettes prøveplan for 3. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 25. juni 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 24. juni 2023.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

23. juni 2023: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommertermin)

Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensdatabasen til brug for Optagelse.dk. 

Henvendelser angående indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til STIL supporten.  

Termin: sommer
Uddannelse: alle

26. juni 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (sygetermin)

I perioden 15. maj - 26. juni skal der indberettes prøveplan for sygeterminens skriftlige prøver. 

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

26. juni 2023: 3. optagelsesprøve (OPT3)

Afholdelse af 3. optagelsesprøve

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

26. juni 2023: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT3)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3
Uddannelse: OPT

27. juni 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygetermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

29. juni 2023: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygetermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 1. - 29. juni 2023.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 31. juli 2023 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

4. juli 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (sygetermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

4. juli 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygetermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juli 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT4)

I perioden 27. juni - 28. juli kan der indberettes prøveplan for 4. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 2. august 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 29. juli 2023.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

 

Skoleåret 2023/2024

3. august 2023: 4. optagelsesprøve (OPT4)

Afholdelse af 4. optagelsesprøve

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

3. august 2023: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT4)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

3. august 2023: Første prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

8. august 2023:  Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 25. juli 2023 kl. 07.00.

Termin: syge
Uddannelse: alle

21. august 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OTP5)

I perioden 4. - 21. august kan der indberettes prøveplan for 5. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 22. august 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 21. august 2023.

Termin: OPT5
Uddannelse: OPT

24. august 2023: 5. optagelsesprøve (OPT5)

Afholdelse af 5. optagelsesprøve

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

24. august 2023:Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT5)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

31. august 2023: Sidste prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

 
Sidst opdateret: 11. maj 2023