Hop til indhold

Skoleåret 2020/2021

3. august 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 3. august - 1. september skal der indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1 og SSO2 samt SSOhfe).

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

3. august 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver åbner.

I perioden 3. august til 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen.

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt op til den mundtlige prøve.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

4. august 2020: Første mulige skriftlige prøvedag (sygetermin)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (uvm.dk).

Termin: syge
Uddannelse: alle

5. august 2020: Første mulige mundtlige prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

10. august 2020: Indbertning til XPRS - censorkompetence (SSO, EUX (gl.))

I perioden 3. - 10. august skal der indstilles skriftlige censorer til SSO, EUX/EGYM (gl.). Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer, skal der laves en tom indberetning. Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

17. august 2020: Indberetning til  XPRS - prøveplaner (SSO, EUX (gl.))

I perioden 3. - 17. august  skal der indberettes en prøveplan for SSO, EUX/EGYM (gl. ordning), såfremt der ønskes censortildeling primo september. Herefter løbende indberetning.

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

21. august 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. matematik A (htx).
Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)
Lærereksemplar kan udleveres 7. august 2020.

Termin: -
Uddannelse: HTX

27. august 2020: Bestilling af fysisk prøvemateriale - teknologi B (htx)

Fysisk prøvemateriale til teknologi B, skal bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 14. - 27. august. Bestilt fysisk prøvemateriale (administrator cd) afsendes fra Rosendahls 10. september og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: -
Uddannelse: HTX

1. september 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 3. august - 1. september skal der indstilles institutionens underviseres mundtlige censorkompetencer til alle terminer. Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til alle terminer (vinter, sommer, SSO1 og SSO2 samt SSOhfe). Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer skal der laves en tom indberetning. Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: skoleår
Uddannelse: alle

1. september 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter og SSO)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 1. september - 5. oktober skal der indstilles skriftlige censorer til vinter og SSO.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter og SSO
Uddannelse: alle

2. september 2020: Sidste mulige prøvedag (sygeterminen)

Termin: syge
Uddannelse: alle

2. september 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres på Materialeplatformen - ny matematik B - 2hf (ny-2hf211-MAT/B-02092020). Forberedelsesmaterialet benyttes til vinter-, sommer- og sygetermin.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk)

Termin: vinter, sommer og syge
Uddannelse: 2hf

2. september 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, EUX (gl.))

Udmelding af censurplaner for SSO, EUX/EGYM (gl. ordning).

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM

2. september 2020: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, EUX (gl.))

Allokeringsbreve til censorer af SSO, EUX/EGYM (gl. ordning) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO, EUX
Uddannelse: EGYM 

23. september 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - teknologi B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gl. teknologi B (htx). Lærereksemplar kan udleveres 16. september 2020.

Termin: -
Uddannelse: HTX

25. september 2020: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vinterterminen)

I perioden 1. - 25. september skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder SOP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

29. september 2020: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (vinterterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver.

I perioden 3. august til 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.dk. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til vinterterminen. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder kan der genindberettes helt op til den mundtlige prøve.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

5. oktober 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (vinter og SSO)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 1. september - 5. oktober skal der indstilles skriftlige censorer til vinter og SSO.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter og SSO
Uddannelse: alle

5. oktober 2020: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vinterterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

21. oktober 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik B (htx).
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 7. oktober 2020. 

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

21. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (vinterterminen)

I perioden 6. - 21. oktober skal der indberettes prøveplaner for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

26. oktober 2020: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vinterterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 1. - 26. oktober. 
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 18. november og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

28. oktober 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSOhfe)

I perioden 1. - 28. oktober skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hfe), hvis der ønskes censurudmelding ultimo november. 

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

28. oktober 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (vinterterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

29. oktober 2020: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 22. - 29. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser. Indberetninger modtaget efter 29. oktober indgår ikke i den mundtlige censorallokering.
Husk at friholde undervisere i skolens juleferie (før juleaften og efter nytår).

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

2. november 2020: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

Indberetning af prøveplaner (SSO1) åbner

I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

4. november 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSOhfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

9. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

10. november 2020: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vinterterminen)

I perioden 10. november til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 
Uddannelse: alle

16. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (vinterterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

23. november 2020: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vinterterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

25. november 2020: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSOhfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (hfe).

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

25. november 2020: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSOhfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSOhfe
Uddannelse: AGYM

1. december 2020: Første mulige prøvedag (vinterterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter
Uddannelse: alle

1. december 2020: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommerterminen)

Indberetning af censorkompetence åbner.

I perioden 1. december 2020 - 13. januar skal der indstilles skriftlige censorer til sommer terminen.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

9. december 2020: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx).
Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlonline.dk) Lærereksemplar kan udleveres 26. november 2020.

Termin: vinter
Uddannelse: HTX

16. december 2020: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

22. december 2020: Sidste mulige prøvedag før jul (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Første mulige prøvedag efter nytår (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SRP - Netprøver åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen. 

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (EOP - netprøver)

Indberetning af prøveplaner til EOP - Netprøver åbner.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til EOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”EOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: EOP
Uddannelse: EGYM

4. januar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

Indberetning af prøveplaner til SSO2 åbner

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

5. januar 2021: Virtuelt censormøde matematik

Termin: vinter
Uddannelse: stx/hf

7. januar 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO1)

Udmelding af censurplaner for SSO1 (hf).

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

7. januar 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

13. januar 2021: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommerterminen)

Sidste frist for indberetning af censorkompetencer.

I perioden 1. december 2020 - 13. januar skal der indstilles skriftlige censorer til sommer terminen.
Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles skriftlige censorer skal der laves en tom indberetning.
Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer
Uddannelse: alle

27. januar 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale - teknologi B (htx)

Fysisk prøvemateriale til teknologi B, skal bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 13. - 27. januar.
Bestilt fysisk prøvemateriale (administrator cd) afsendes fra Rosendahls 24. februar og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: -
Uddannelse: HTX

29. januar 2021: Sidste mulige mundtlige prøvedag (vinterterminen)

Termin: vinter
Uddannelse: alle

 

1. februar 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO1)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner (SSO1)

I perioden 2. november 2020 - 1. februar 2021 skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 2 til uge 11 2021. 

Termin: SSO1
Uddannelse: AGYM

9. februar 2021: Generalprøve Netprøver

Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere information kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

16. februar 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommerterminen)

I perioden 4. januar - 16. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

19. februar 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sommerterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

3. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SRP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SRP - Netprøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP
Uddannelse: AGYM

3. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til SOP - Netprøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SOP
Uddannelse: EGYM

3. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (EOP - netprøver)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner til EOP - Netprøver.

I perioden 4. januar - 3. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til EOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”EOP - netprøver”. Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.
Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: EOP
Uddannelse: EGYM

3. marts 2021: Generalprøve Netprøver

Afholdelse af generalprøve i Netprøver, yderligere information kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: -
Uddannelse: alle

4. marts 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

4. marts 2021: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommerterminen)

Udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

5. marts 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommerterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

<11. marts 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO2)

Udmelding af censurplaner for SSO2 (hf).

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

11. marts 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 (hf) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

<15. marts 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - teknologi B (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel teknologi B (htx).
Lærereksemplar kan udleveres 8. marts. 

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

24. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sommerterminen)

I perioden 5. - 24. marts skal der indberettes prøveplaner for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP, SRP og EOP.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

25. marts 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SSO2)

Sidste frist for indberetning af prøveplaner SSO2.

I perioden 4. januar - 25. marts skal der indberettes prøveplaner for større skriftlig opgave (hf), der skrives i perioden uge 12 til uge 18 2021.

Termin: SSO2
Uddannelse: AGYM

31. marts 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommerterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline,dk) i perioden 11. - 31. marts.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 27. april og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

31. marts 2021: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til uvp@stukuvm.dk.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

31. marts 2021: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 25. - 31. marts skal der indberettes lærerfriholdelser. Indberetninger modtaget efter 31. marts indgår ikke i den mundtlige censorallokering.

Termin: sommer 
Uddannelse: alle

6. april 2021: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - ny og gl. matematik B (htx) og ny matematik B (hhx). Materialet downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk).
Lærereksemplar kan udleveres 22. marts.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX og HHX

21. april 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx og hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny matematik A (stx og hhx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 7. april.

Termin: sommer
Uddannelse: STX og HHX

28. april 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

29. april 2021: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommerterminen)

I perioden 29. april til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

5. maj 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sommerterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. maj 2021: Delvis offentliggørelse af eksamensplan (sommerterminen)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 25. maj.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

12. maj 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommerterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes per mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

19. maj 2021: Offentliggørelse af eksamensplan (sommerterminen)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

20. maj 2021: Første mulige prøvedag (sommerterminen)

Oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver kan findes på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer
Uddannelse: alle

26. maj 2021: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - ny og gammel matematik A (htx). Materialet kan downloades via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk). Lærereksemplar kan udleveres 12. maj.

Termin: sommer
Uddannelse: HTX

2. juni 2021: Udlevering af erhvervscase (sommerterminen)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Termin: sommertermin
Uddannelse: HHX

14 - 15. juni 2021: Virtuelt censormøde 

22. juni 2021: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygeterminen)

Der skal indberettes skriftlige hold til prøver i sygeterminen.
Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sygeterminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

23. juni 2021: Sidste mulige prøvedag (sommerterminen)

Termin: sommer
Uddannelse: alle

23. juni 2021: Udmelding fra XPRS - oversigt over centralt stillede skriftlige opgaver (sygeterminen)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, sendes til institutionens mailadresse.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juni 2021: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygeterminen)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

28. juni 2021: Indberetning til XPRS - prøveplaner (sygeterminen)

I perioden 1. - 28. juni skal der indberettes prøveplaner for sygeterminens skriftlige prøver.
Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes eksaminer skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge
Uddannelse: alle

30. juni 2021: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygeterminen)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (rosendahlsonline.dk) i perioden 15. - 30. juni.
Bestillingen foretages på baggrund af de udarbejdede prøveplaner og det faktiske antal elever til den enkelte prøve. Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.
Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Rosendahls 27. juli og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge
Uddannelse: alle

6. juli 2021: Udmelding fra XPRS - censurplaner (sygeterminen)

Udmelding af censurplaner for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge
Uddannelse: alle

6. juli 2021: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygeterminen)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge
Uddannelse: alle

Sidst opdateret: 24. august 2020