Hop til indhold

Skoleåret 2023/2024

3. august 2023: 4. optagelsesprøve (OPT4)

Afholdelse af 4. optagelsesprøve

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

3. august 2023: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT4)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT4
Uddannelse: OPT

3. august 2023: Første prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

8. august 2023:  Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 25. juli 2023 kl. 07.00.

Termin: syge
Uddannelse: alle

21. august 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (OTP5)

I perioden 4. - 21. august kan der indberettes prøveplan for 5. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 22. august 2023. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 21. august 2023.

Termin: OPT5
Uddannelse: OPT

24. august 2023: 5. optagelsesprøve (OPT5)

Afholdelse af 5. optagelsesprøve

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

24. august 2023:Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT5)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

31. august 2023: Sidste prøvedag (sygetermin)

Termin: syge
Uddannelse: alle

 

11. september 2023: Indberetning til XPRS - censorkompetence (alle terminer)

I perioden 1. august - 11. september indstiller institutionen undervisernes mundtlige censorkompetencer til alle terminer, dog ikke sommer- og sygetermin.

Herudover er der mulighed for at indstille skriftlige censorer til vinter, SSO1, SSO2 samt SSO, hfe.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: vinter, SSO1, SSO2, SSO/hfe

Uddannelse: alle

21. september 2023: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 7. september 2023 kl. 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

22. september 2023: Indberetning til XPRS - elever til prøve (vintertermin)

I perioden 1. - 22. september indberettes hold (fag/niveau) til prøver i vinterterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/EOP.

Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i vinterterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i vinterterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

27. september 2023: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (vintertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

29. september 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO, hfe)

I perioden 1. september - 29. september 2023 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (hfe).

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til 17. maj 2024.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

2. oktober 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO, hfe)

Allokeringsbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO, hfe) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

2. oktober 2023: Udmelding fra XPRS - censurplaner (SSO, hfe)

Udmelding af censurplaner for større skriftlig opgave (SSO, hfe). Udmeldes herefter ved behov.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

3. oktober 2023: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (vintertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SOP / EOP.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

4. oktober 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO, hfe)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO, hfe sendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censor.

Termin: SSO, hfe

Uddannelse: AGYM

4. oktober 2023: Indberetning til XPRS - prøveplaner (SOP-netprøve/EOP-netprøve)

I perioden 1. september - 4. oktober skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SOP/EOP. Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SOP-netprøve” og ”EOP-netprøve”. 

Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver. Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige ”elever til prøve” indberetning til vinterterminen. Ændringer kan indberettes frem til prøveperiodens afslutning. 

Husk: Ved tilfælde af skift af intern vejleder, kan der genindberettes helt frem til den mundtlige prøve.

Termin: SOP-netprøve/EOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

4. oktober. 2023: Indberetning til XPRS – censorkompetence (vintertermin)

Frist for indberetning af lærernes ønsker om skriftlig censur til vinterterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning. 

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: Vinter

Uddannelse: Alle 

18. oktober 2023: Bestilling af transskriberinger

Bestilling af transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet "prøvemateriale" på ministeriets hjemmeside.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

18. oktober 2023: Indberetning til XPRS - prøveplan (vintertermin)

I perioden 4. - 18. oktober skal der indberettes prøveplan for vinterterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP og EOP.

Prøveplanen skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen skal der laves en tom indberetning.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

18. oktober 2023: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 4. - 18. oktober skal der indberettes lærerfriholdelser gældende for perioden 1. december 2023 til 31. januar 2024. Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 19. oktober til 7. november 2023.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

21. oktober 2023: Bestilling af fysisk prøvemateriale (vintertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 29. september - 20. oktober 2023.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 20. november 2023 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

25. oktober 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (vintertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. november 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for mundtlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

7. november 2023: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (vintertermin)

I perioden 7. november til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser. 

Termin: vinter 

Uddannelse: alle

8. november 2023: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

13. november 2023: Udmelding fra XPRS - censurplan (vintertermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i vinterterminen.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

14. november 2023: Indberetning til XPRS – ændringer og tilføjelser til den skriftlige prøveplan (vintertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

22. november 2023: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (vintertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

24. november 2023: Offentliggørelse af prøveplan for prøver, der afholdes før jul (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for prøver, der afholdes før jul.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

4. december 2023: Første prøvedag (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

4. december 2023: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 20. november 2023 kl. 07.00.

Termin: vinter

Uddannelse: HTX

6. december 2023: Offentliggørelse af prøveplan (vintertermin)

Offentliggørelse af prøveplanen for alle prøver.

Termin: vinter

Uddannelse: alle

13. december 2023: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO1)

Beskikkelsesbreve til censorer af større skriftlig opgave (SSO1) udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

21. december 2023: Sidste prøvedag før jul (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

3. januar 2024: Første prøvedag efter nytår (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

3. januar 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO1)

I perioden 1. november 2023 - 3. januar 2024 kan der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO1), der skrives i perioden uge 2 - uge 11 2024. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning. 

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

4. januar 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO1)

Udmelding af censurplan for SSO1 for opgaver der skrives i perioden uge 2 - 11 2024. Herefter udmeldes der ved behov. 

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM

4. januar 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO1)

Allokeringsbreve til censorer af SSO1 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO1

Uddannelse: AGYM8. januar 2024: Censormøde matematik (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: STX/HF

15. januar 2024: Sidste frist for afgivelse af karakterer (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

15. januar 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (stx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (stx).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2024 til og med vinterterminen 2025/26.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades fra 1. januar 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer, syge og vinter

Uddannelse: STX 

15. januar 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik B (2hf)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik B (2hf).

Forberedelsesmaterialet benyttes fra og med sommerterminen 2023 til og med vinterterminen 2024/25.

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades fra 1. januar 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer, syge og vinter

Uddannelse: 2HF

30. januar 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (generalprøve 1)

I perioden 2. januar - 30. januar kan der indberettes hold til generalprøve 1.

Efter fristen vil der være åbent for ændringer og tilføjelser frem til den 5. februar 2024.

Prøvehold vil være synlige i Netprøver den 31. januar 2024. 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

31. januar 2024: Sidste prøvedag (vintertermin)

Termin: vinter

Uddannelse: alle

6. februar 2024: Generalprøve 1

Afholdelse af generalprøve 1.

Termin: generalprøve 1

Uddannelse: alle

6. februar 2024: Indberetning til XPRS - censorkompetence (sommer- og sygetermin)

Institutionen indstiller undervisernes mundtlige censorkompetencer og ønsker til skriftlig censur til sommerterminen samt til skriftlig censur i sygeterminen.

Censorkompetence skal altid indberettes - hvis der ikke indstilles censorer, skal der laves en tom indberetning.

Derudover kan der laves løbende indberetninger ved ændringer (indstillinger, belastning, fratrædelse, orlov, adresseændringer mv.).

Termin: sommer og syge

Uddannelse: alle

6. februar 2024: Indberetning til XPRS - censorkompetence (OPT1 og OPT2)

Institutionen indstiller censorer til både 1. og 2. optagelsesprøve. 

Censorerne skal indberettes med enten kompetencen´6752 Optag hum´ eller ´6754 Optag nat´ og skal have undervisningskompetence i den ene af de to nedenstående fagkombinationer:

  • både dansk og engelsk (indberettes som ’Optag hum’)
  • to af fagene matematik, fysik og kemi (indberettes som ’Optag nat’)

Termin: OPT1 og OPT2

Uddannelse: OPT

13. februar 2024: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sommertermin)

I perioden 3. januar - 13. februar skal der indberettes hold (fag/niveau) til prøver i sommerterminen, herunder fagvalg og tildelte vejledere til SOP/SRP/EOP. Benyttes til udtræk af prøvefag og censorfag til flerfaglige prøver i sommerterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes prøver i sommerterminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

16. februar 2024: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sommertermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve, udsendes pr. mail til institutionens mailadresse.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

20. februar 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (generalprøve 2)

I perioden 2. januar - 20. februar kan der indberettes hold til generalprøve 2.

Efter fristen vil der være åbent for ændringer og tilføjelser frem til den 27. februar 2024.

Prøvehold vil være synlige i Netprøver den 21. februar 2024. 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

22. februar 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (SSO2)

Beskikkelsesbreve til censorer af SSO2, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

28. februar 2024: Generalprøve 2

Afholdelse af generalprøve 2.  

Termin: generalprøve 2

Uddannelse: alle

29. februar 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SSO2)

I perioden 3. januar - 29. februar 2024 skal der indberettes prøveplan for større skriftlig opgave (SSO2), der skrives i perioden uge 12 - uge 18 2024. 

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer indtil prøveperiodens afslutning.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

29. februar 2024: Udmelding fra XPRS - prøvefagsudtræk (sommertermin)

Udtræk af prøvefag, samt censorfag til flerfaglige prøver, herunder SRP/SOP/EOP.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

1. marts 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sommertermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer

Uddannelse: alle 

4. marts 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve)

I perioden 3. januar - 4. marts skal der indberettes en prøveplan, der indeholder elevernes valg af fag, tildelte vejledere samt skriveperiode til SRP/SOP/EOP.

Prøveplanen indberettes til den særlige termin ”SRP-netprøve”, ”SOP-netprøve” og "EOP-netprøve". Denne indberetning benyttes kun til overførslen til Netprøver.

Disse oplysninger skal derfor også indberettes i den sædvanlige elever til prøve indberetning til sommerterminen.

Termin: SRP-netprøve/SOP-netprøve/EOP-netprøve

Uddannelse: EGYM

4. marts 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (SSO2)

Udmelding af censurplan for SSO2 for opgaver der skrives i perioden uge 12 - 18 2024. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

4. marts 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (SSO2)

Allokeringsbreve til censorer af SSO2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne. Herefter udmeldes der ved behov.

Termin: SSO2

Uddannelse: AGYM

13. marts 2024: Udlevering af projektoplæg - teknologi B (htx)

Projektoplæg udleveres - teknologi B (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 28. februar 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

20. marts 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (sommertermin)

I perioden 1. - 20. marts skal der indberettes prøveplan for sommerterminens skriftlige og mundtlige prøver, herunder SOP/SRP/EOP.

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

20. marts 2024: Indberetning til XPRS - Lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 1. - 20. marts skal der indberettes lærerfriholdelser for perioden 23. maj - 31. august.

Der er lukket for indberetning af lærerfriholdelser i perioden 21. marts til 24. april 2024.

Termin: sommer 

Uddannelse: alle

31. marts 2024: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sommertermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 1. - 31. marts 2024.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 6. maj 2024 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

31. marts 2024: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

2. april 2024: Udlevering af projektoplæg/tema - matematik B (htx og hhx)

Projektoplæg/tema udleveres - matematik B (htx og hhx). 

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 19. marts 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

12. april 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (OPT1 og OPT2)

Beskikkelsesbreve til censorer ved OPT1 og OPT2 udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1 og OPT2

Uddannelse: OPT

12. april 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT1)

I perioden 18. marts - 12. april kan der indberettes prøveplan for 1. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 23. april 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 19. april 2024.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

19. april 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT1)

Udmelding af censurplan til 1. optagelsesprøve.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

20. april 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT1)

Allokeringsbreve til censorer af 1. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

22. april 2024: Aflevering af projektrapport - matematik B (htx og hhx)

Projektrapport afleveres - matematik B (htx).

Termin: sommer

Uddannelse: HTX og HHX

Opdateres med dato: 1. optagelsesprøve (OPT1)

Afholdelse af 1. optagelsesprøve

Termin: OPT1

Uddannelse: OPT

24. april 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (hhx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (hhx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com).

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 10. april 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HHX

24. april 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til mundtlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

25. april 2024: Indberetning til XPRS - lærerfriholdelser (sommertermin)

I perioden 25. april frem til prøveperiodens afslutning kan der løbende indberettes lærerfriholdelser.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

3. maj 2024: Aflevering af projektrapport - teknologi B (htx)

Projektrapport afleveres - teknologi B (htx).

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

6. maj 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sommertermin)

Udmelding af censurplan til skriftlige prøver i sommerterminen.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

7. maj 2024: Indberetning til XPRS - supplerende skriftlig prøveplan (sommertermin)

Der er åbent for indberetning af ændringer og tilføjelser til de skriftlige prøver frem til og med prøvedagen for det enkelte fag.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

14. maj 2024: Delvis offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver, samt de mundtlige prøver, der afholdes før 27. maj 2024.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

14. maj 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sommertermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

22. maj 2024: Offentliggørelse af prøveplan (sommertermin)

Fuld offentliggørelse af prøveplanen for samtlige prøver.

Termin: sommer

Uddannelse: alle

23. maj 2024: Første prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer

Uddannelse: alle

28. maj 2024: Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).  

Forberedelsesmaterialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) 

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 14. maj 2024 kl. 07.00.

Termin: sommer

Uddannelse: HTX

29. maj 2024: Udlevering af erhvervscase (sommertermin)

Erhvervscase (hhx) udleveres.

Erhvervscasen kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades 29. maj 2024 kl. 07.00.

Termin: sommertermin

Uddannelse: HHX

31. maj 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT2)

I perioden 1. maj - 31. maj kan der indberettes prøveplan for 2. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 6. juni 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 4. juni 2024.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

3. juni 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (OPT2)

Udmelding af censurplan til 2. optagelsesprøve.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

4. juni 2024: Bestilling af oversættelser og transskriberinger

Bestilling af oversættelser og transskriberinger foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan. Institutionerne kan bestille oversatte eller transskriberede opgavesæt ved at sende en mail til gympet@stukuvm.dk

Yderligere information kan findes under punktet prøvemateriale på ministeriets hjemmeside.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juni 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (OPT2)

Allokeringsbreve til censorer af 2. optagelsesprøve, udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

Opdateres med dato: 2. optagelsesprøve (OPT2)

Afholdelse af 2. optagelsesprøve

Termin: OPT2

Uddannelse: OPT

17. og 18. juni 2024: Censormøder 

Termin: sommer

Uddannelse: alle

18. juni 2024: Indberetning til XPRS - elever til prøve (sygetermin)

I perioden 23. maj - 18. juni skal der indberettes skriftlige hold til sygeterminen.

Elever til prøve skal altid indberettes - hvis der ikke skal afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge

Uddannelse: alle

19. juni 2024: Udmelding fra XPRS - oversigt over skriftlige hold i indberetningen elever til prøve (sygetermin)

Udtræk på baggrund af den senest godkendte indberetning af elever til prøve sendes til institutionens mailadresse. 

Termin: syge

Uddannelse: alle

24. juni 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT3)

I perioden 8. - 24. juni kan der indberettes prøveplan for 3. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 28. juni 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 25. juni 2024.

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

25. juni 2024: Udmelding fra XPRS - beskikkelsesbreve (sygetermin)

Beskikkelsesbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

26. juni 2024: Sidste prøvedag (sommertermin)

Termin: sommer

Uddannelse: alle

28. juni 2024: Indberetning til Eksamensdatabasen (sommertermin)

Sidste frist for indberetning af beviser til Eksamensdatabasen til brug for Optagelse.dk. 

Henvendelser angående indberetningen til Eksamensdatabasen skal ske til STIL supporten.  

Termin: sommer

Uddannelse: alle

Opdateres med dato: 3. optagelsesprøve (OPT3)

Afholdelse af 3. optagelsesprøve

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

1. juli 2024: Bestilling af fysisk prøvemateriale (sygetermin)

Fysisk prøvemateriale til de gymnasiale prøver, bestilles via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com) i perioden 8. juni - 1. juli 2024.

Bestillingen foretages på baggrund af den udarbejdede prøveplan og det faktiske antal elever til den enkelte prøve.

Hvilke prøveforekomster, der har fysisk prøvemateriale, kan ses af den generiske liste over de gymnasiale prøver på ministeriets hjemmeside.

Bestilt fysisk prøvemateriale afsendes fra Stibo Complete 29. juli 2024 og kan forventes afleveret på institutionerne 1-2 dage herefter.

Termin: syge

Uddannelse: alle

1. juli 2024: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT3)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT3

Uddannelse: OPT

1. juli 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (sygetermin)

I perioden 23. maj - 1. juli skal der indberettes prøveplan for sygeterminens skriftlige prøver. 

Prøveplaner skal altid indberettes - hvis der ikke afholdes skriftlige prøver i terminen, skal der laves en tom indberetning.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juli 2024: Udmelding fra XPRS - censurplan (sygetermin)

Udmelding af censurplan for skriftlige prøver i sygeterminen.

Termin: syge

Uddannelse: alle

4. juli 2024: Udmelding fra XPRS - allokeringsbreve (sygetermin)

Allokeringsbreve til censorer af skriftlige opgaver udsendes pr. mail til institutionerne, der videresender til censorerne.

Termin: syge

Uddannelse: alle

31. juli 2024: Indberetning til XPRS - prøveplan (OPT4)

I perioden 2. juli - 31. juli kan der indberettes prøveplan for 4. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den 25. august 2024. Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den 1. august 2024.

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

Skoleåret 2024/2025

Opdateres med dato: 4. optagelsesprøve (OPT4)

Afholdelse af 4. optagelsesprøve

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

5. august 2024: Første prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

6. august 2024: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT4)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT4

Uddannelse: OPT

8. august 2024:  Udlevering af forberedelsesmateriale - matematik A (htx)

Forberedelsesmateriale udleveres - matematik A (htx).

Materialet kan downloades via Prøveshoppen (uvm.stibodirect.com)

Materialet kan downloades og lærereksemplar udleveres fra 25. juli 2023 kl. 07.00.

Termin: syge

Uddannelse: alle

Opdateres med dato: Indberetning til XPRS - prøveplan (OTP5)

I perioden (Opdateres med dato) kan der indberettes prøveplan for 5. optagelsesprøve.

Efter fristen er der fortsat åbent for tilføjelser og ændringer frem til den (opdateres med dato). Indberettede prøvehold kan ses i Netprøver fra den (Opdateres med dato).

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

Opdateres med dato: 5. optagelsesprøve (OPT5)

Afholdelse af 5. optagelsesprøve

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

Opdateres med dato: Udmelding pr. mail - rettevejledning og bestå-grænser (OPT5)

Rettevejledninger og bestå-grænser udsendes til institutionerne pr. mail efter prøvens afslutning.

Termin: OPT5

Uddannelse: OPT

30. august 2024: Sidste prøvedag (sygetermin)

Termin: syge

Uddannelse: alle

Sidst opdateret: 25. august 2023