Materialeplatformen

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver er tilgængelige for undervisere på Materialeplatformen (emu.dk). For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit UNI•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

Hvis du ikke kan logge ind, skal du kontakte brugeradministratoren på din institution. Hvis du har spørgsmål om UNI•Login, kan du kontakte Styrelsen for It og Lærings support.

Regler og ophavsret for brug af digitale opgavesæt

Regler for brug af digitale opgavesæt i prøvesituationen

 Digitale eksamensopgaver må kun anvendes ved afvikling af eksamen, herunder sygeeksamen og ved prøvelignende situationer på de godkendte undervisningsinstitutioner.

Kopier af de digitale eksamensopgaver fra institutionernes intranet, server, enkelte pc'ere eller på andet lagringsmedie skal slettes umiddelbart efter afholdelsen af den pågældende prøve/eksamen. Sletningen skal være endelig, således at materialet ikke kan gendannes.

Ved placering af materiale på en pc'er, tablet, server, intranet eller lignende skal anlægget være "lukket" via de fornødne sikringsforanstaltninger, således at alene de elever, som er omfattet af den pågældende eksamen, har adgang til materialet.

Ophavsret ved brug af opgavesæt udover prøvesituationen

 Ministeriet har i medfør af aftale med Copydan klareret rettigheder til brug af ophavsretligt beskyttet materiale i de fremstillede opgavesæt.

Opgavesæt, der er tilgængeliggjort på ministeriets opgaveportal Materialeplatform, kan bruges på den enkelte uddannelsesinstitution som led i undervisnings- og prøvevirksomhed (fx kan materialet kopieres). Brug og kopiering af materialet må udelukkende ske i overensstemmelse med de aftaler, som uddannelsesinstitutionerne har indgået med Copydan.

Ophavsret ved brug af opgaver i andre sammenhænge

Hverken opgaver, dele af opgaver eller hele opgavesæt må anvendes i anden sammenhæng eller gøres offentligt tilgængelige uden forudgående aftale med ministeriet.

Læs mere om ministeriets aftaler med Copydan på kopitilundervisning.dk.

Tekniske specifikationer for digitale prøver

De digitale prøver stiller en række krav til de benyttede værktøjers systemer og software. Se den senest opdaterede liste over de tekniske specifikationer (pdf), som kræves for at kunne benytte en cd-rom i forbindelse med prøven.

Sidst opdateret: 28. maj 2019