Hop til indhold

Ved formodning om snyd har censorerne hidtil indleveret en snydeblanket på papir til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved det årlige censormøde. Fremover skal en formodning om snyd oprettes i Netprøver.dk.

Formodning om snyd i Netprøver.dk

Censorer

Censorerne skal ikke længere aflevere en snydeblanket på papir ved formodning om snyd (medmindre at det kun er den ene censor, der ønsker at indgive en formodning om snyd, jf. nedenstående), men skal oprette en formodning i Netprøver.dk.

Censorer kan læse mere om oprettelsen af en snydeformodning i Netprøver.dk i vejledningen ”Brugervejledning til bedømmere og vejledere” i kapitel 5.

Eksamensansvarlige

Eksamensansvarlige vil ikke længere få tilsendt snydeblanketter på papir (medmindre at det kun er den ene censor, der ønsker at indgive en formodning om snyd, jf. nedenstående), men skal derimod tilgå blanketterne i Netprøver.dk.

Eksamensansvarlige kan læse mere om håndteringen af formodning om snyd i Netprøver.dk i vejledningen ”Brugervejledning til eksamensansvarlige” i afsnit 9.3.

NB! Hvis kun den ene censor ønsker at indgive en formodning om snyd, skal der udfyldes og afleveres en snydeblanket på papir (som hidtil).  Ved sommerterminen kan snydeblanketten på papir fås hos fagkonsulenten på det årlige censormøde. Papirblanketten skal afleveres til fagkonsulenten eller til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ved censormødet. Ved andre terminer, hvor kun den ene censor ønsker at indgive en formodning om snyd, kan snydeblanketten hentes nedenfor, hvorefter den skal udfyldes og sendes til prøveafholdende skole.

Formodning om snyd ved uenighed med medcensor

Snydeblanket (docx)

Sidst opdateret: 4. maj 2023