Hop til indhold

Reglerne for at tilgå oplysninger og hjælpemidler med mere på internettet fremgår af § 6, stk. 3-6, i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1276 af 27. november 2017).

Det betyder blandt andet, at det ikke er tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google.

Reglerne for brug af hjælpemidler er beskrevet i læreplanen for faget og i § 1 i bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 224 af 19. marts 2018).

Som det fremgår, er det ikke muligt at medbringe kommunikationsudstyr, for eksempel mobiltelefoner. Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, det vil sige på eksaminandens egen computer, må ikke tilgås via nettet.

Det vil fortsat være tilladt for eksaminanderne at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler ved de fleste prøver. Det kan for eksempel være digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares lokalt, det vil sige ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Netadgang kan kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen. Dette gælder dog kun, såfremt det ikke kan medbringes af eksaminanden og opbevares lokalt på eksaminandens udstyr. Det er tillige et krav, at det fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et hold/en klasse på skolens foranledning har benyttet i undervisningen, og det skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for skolen at opbevare det lokalt eller for eksaminanden at medbringe det.

Normalt vil det være muligt at opbevare for eksempel e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia med mere lokalt, hvorimod det for eksempel i nogle situationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt, lige som online-ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan gemmes lokalt.

Herved sikres det, at der er klart for eksaminanderne, hvad det er tilladt at benytte under prøven. Derudover vil bestemmelsen gøre det enklere at afgøre, om en eksaminand har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler. Oplysningerne fra undervisningsbeskrivelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor der er formodning om snyd.

Det er ikke tilladt at benytte netadgang til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

Læs vejledningen til eksamensbekendtgørelsen

Internetadgang som fagligt hjælpemiddel er tilladt i informatik B og programmering B

Eneste undtagelse fra forbuddet mod at bruge internettet som hjælpemiddel er ved de mundtlige prøver i fagene informatik B og programmering B, hvor internetadgang kan anvendes i forberedelsestiden. I de fag er der faglige begrundelser for, at eksaminanderne skal have adgang til at bruge internettet i forberedelsestiden.

Undtagelser

For eksaminander, der er startet på uddannelsen før 1. august 2017, gælder reglerne i den almene eksamensbekendtgørelses § 15 (bekendtgørelse nr. 343 af 8. april 2016).

Det vil sige, at eksaminanden under mundtlige og skriftlige prøver kun må besøge sider på nettet, hvor eksaminanden kan finde egne læremidler, egne notater og egne arbejder (for eksempel afleveringer, tidligere eksamensopgaver).

Eksaminanden må altså ikke for eksempel lave nye søgninger på internettet under en prøve.

Der er indført en overgangsordning for eksaminander, der er startet på en gymnasial uddannelse før den 1. august 2017 angående fire skriftlige prøver. Det drejer sig om de skriftlige prøver i dansk A (hhx), engelsk A (hhx), dansk A (htx) og engelsk A (htx), hvor eksaminanderne har adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel under prøven.

Den sidste årgang af elever, som skal til disse prøver, aflægger i de fleste tilfælde de nævnte prøver i sommeren 2019.

Ordblinde kan fortsat få adgang til it-hjælpemidler med netadgang

Der bliver ikke ændret på mulighederne for særlige prøvevilkår og hjælpemidler til ordblinde eksaminander og lignende. Denne gruppe vil fortsat kunne blive kompenseret, uanset om deres særlige hjælpemidler er internetbaserede eller ej.

Sidst opdateret: 4. maj 2023